< Tillbaka

Viktigt att fortsätta skydda sina anställda och kunder mot covid-19

Publicerad: 15 Okt 2020
- Corona-pandemin har nu pågått i över ett halvt år men det innebär inte på något sätt att faran är över. Risken för att smittas av covid-19 är fortfarande mycket stor och det gäller därför att skydda både sina anställda och sina kunder. Om man inte redan har vidtagit åtgärder så finns det en rad saker man kan göra för att begränsa risken för smittspridning, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

- Att det idag är självklart att vi ska hålla avstånd mellan varandra och tvätta händerna ordentligt och ofta vet nog de flesta på verkstäderna. Men SFVF har tagit fram några andra åtgärder som kan vara viktiga.

Med tanke på att vi ännu inte kan se något slut på pandemin är det viktigt att hålla ut och att man vidtar åtgärder som man också informerar kunderna om, säger Bo Ericsson.

SFVF rekommenderar:

  1. Börja med att se till att du har desinfektionsmedel och att alla kontaktytor regelbundet rengörs under hela dagen. Telefoner, tangentbord, dörrhandtag, toaletter, handhållen utrustning osv. måste behandlas.
  2. Uppmana alla anställda att tvätta händerna regelbundet och att de gör det på ett sätt som är i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  3. Skicka ett e-postmeddelande till dina kunder där du talar om att du fokuserar på deras säkerhet och arbetar för att förhindra att de utsätts för luft eller kontaktburna bakterier eller virus. Låt även dina kunder veta att du har informerat och kontinuerligt påminner dina anställda om att alltid stanna hemma när de har några förkylnings- eller influensaliknande symtom. Tala också om hur du gör ren din verkstad och alla fordon som kommer in på verkstaden. Du bör beskriva hur ni hanterar och rengör sitsöverdrag, rattöverdrag, golvmattor, dörrhandtag, växlingshandtag, etc. med desinfektionsmedel innan fordonet återlämnas till kunden.
  4. Låt dina kunder veta att du förstår att de är beroende av sina fordon, och det är därför du är angelägen om att fordonen bibehålls i gott och säkert skick. Det är därför som schemalagda tjänster, service och reparationer som förfaller inte bör förbises.
  5. Informera dina kunder att du tillhandahåller hämtning och leverans av fordon, om så är fallet.
  6.  Om du noterar att mängden jobb har avtagit eller om du misstänker att det kommer bli en nedgång i bokningar, bör du omedelbart gå ut med specialerbjudanden, s.k. "Endast idag-erbjudanden", ringa dina kunder, ringa kunder som är planerade för kommande vecka och uppmuntra dem att komma in tidigare, etc.
  7. Du kan börja hantera dina arbetskraftskostnader genom att fråga dina anställda om de skulle vara villiga att arbeta färre timmar, om det är problem att fylla verkstan med jobb för alla anställda. Du kan också erbjuda dina anställda en möjlighet att ta ut en del av sin semestertid, och som ett incitament att göra det kan du ge dem några extra semesterdagar utan kostnad. Slutligen, för att vara rättvis mot alla, kan du genomföra en övergripande nedskärning i timmar och få dina anställda att arbeta delade skift.
Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners