< Tillbaka

Viktig delseger i det föreslagna förlängda gruppundantaget

Publicerad: 14 Jul 2022
EU´s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager har lagt fram ett förslag till förlängning av gruppundantaget för bilförsäljning, med en viktig förändring som gäller verkstäder.

Den 6 juli publicerade EU-kommissionen ett förslag om att förlänga gruppundantaget för bilhandel (Motor Vehicle Block Exemption Regulation) och ett förslag om tillägg av guidelines med målet att inhämta feedback från både medborgare, organisationer och myndigheter.

Det viktiga för verkstäder är att en specifik lagstiftning om fordonsrelaterad data även ligger med i det nu diskuterade gruppundantaget. EU föreslår alltså en reglering om att bilens data ska ingå i den tekniska information som biltillverkare ska dela med sig av, bland annat till verkstäderna. 

– Den föreslagna förlängningen av gruppundantaget i ytterligare fem år har som mål att behålla ett arbetssätt som har underlättat för företag i bilbranschen att bedöma om deras avtal är i linje med EU´s konkurrensregler. Vi föreslår också uppdateringar av de guidelines som finns för fordonsgenererad data som är viktigt för att kunna utföra reparationer och service, säger Margrethe Vestager.

EU-kommissionen menar att reglerna kommer underlätta för bilbranschen när det gäller vertikala avtal, medföra kostnadsbesparingar och göra det lättare för medlemsländernas konkurrensmyndigheter och domstolar. 

– Vi ser enorma fördelar med att rätten till bilens data ingår i en så kallad sektorspecifik lagstiftning och att detta även ingår i kommande riktlinjer kring gruppundantaget för verkstäder. Om biltillverkarna tillåts styra denna rättighet kommer det drabba både bilägare, verkstäder och hela eftermarknaden på ett negativt sätt, säger Ulf Stefansson, jurist SFVF. 

– Dessutom hindras utvecklingen genom att den fria entreprenörsandan stryps då ingen tredjepartleverantör kan få tillgång till och utveckla tjänster och produkter som säkerligen kommer efterfrågas, säger Stefansson.

Att på ett icke-diskriminerande sätt öppna tillgången till bilens producerande data, även om det är på ett kontrollerat sätt, kommer enligt Stefansson ge bilägaren och konsumenten den avgörande rollen att förfoga över bilens data och bestämma till vem eller vilka man önskar dela denna data med.

– Om verkstäder inte får tillgång i realtid till bilens DNA kommer många verkstäder ”slås ut”. Det kommer innebära att konkurrensen snedvrids på ett sätt som missgynnar väldigt många, säger Ulf Stefansson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan