< Tillbaka

Benny Wallin, Utbildningsansvarig Verkstadsföretagarna och SFVF

Verkstadsföretagarna och SFVF siktar mot framtiden

Publicerad: 26 Feb 2021
Verkstadsföretagarna och SFVF är en stark röst att räkna med i Skolverkets Nationella Programråd för fordons- och transportprogrammet och är delaktiga i Skolverkets arbete med Regeringsuppdraget att införa ämneskurser i gymnasieskolans yrkesprogram och kommunal vuxenutbildning från höstterminen 2024. Reformeringsarbetet har i dagarna startat upp i det Nationella programrådet där Verkstadsföretagarnas Benny Wallin finns med som ledamot.

Ledamöterna har med sina företag och organisationer med en kort handläggningstid drivit frågan om att strukturen på programinnehållet i fordons- och transportprogrammet behöver förändras (innehåll och poäng i årkurs 1 och 2) i samband med att ämneskurser införs. En enkät med kort svarstid har gått ut till SFVF:s alla medlemsföretag och kedjechefer. Svaret till Skolverket blev sammanfattningsvis att svarstiden varit för kort och vi kräver ytterligare tid för att nå ett rättvist resultat.

Vid programrådets möte den 17 februari redovisades kommande tidsplan för reformeringsarbetet. Skolverket har anställt experter för att driva projektet inom de olika inriktningarna. Experterna är för fordonsinriktningarna Karl-Arne Haglund och för karosseri (lack och plåt) Tord Gustafsson.

Experterna kommer under de närmaste veckorna att sätta samman en referensgrupp med olika experter inom våra utbildningsområden. SFVF och Verkstadsföretagarna erbjuder Skolverket experter inom alla områden om behov finns. Det är viktigt att bevaka våra företags intresseområden, säger Benny Wallin.

En programrådspunkt handlade om tillgången på läromedel. Alla ledamöter beskrev det som ett stort problem att få tag på bra läromedel inom fordonsteknik främst när det gäller lastbilar, maskiner och lackering.

Praktik som APL och Prao har under pandemin begränsats dels av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, skolans beslut och företagens ambition att begränsa smittspridning. Då många skolor allt mer övergår till skolförlagd undervisning uppmanar SFVF sina företag att ta kontakt med skolor och nu erbjuda Prao och APL för deras elever som är Corona-säkrat.

Skolverket redovisade företagens möjligheter och fördelar med att anställa elever med intellektuell funktionsnedsättning. Man uppmanade oss alla att skapa möjligheter och inte skapa hinder. Möjligheter finns att skapa yrkespaket för små yrkesinriktningar. SFVF återkommer i frågan.

Skolverket larmade om behovet av nya yrkeslärare och uppmanade alla ledamöter att aktivt rekrytera till lärarutbildningarna. Företag som ser negativt på att en anställd söker till lärarhögskolan gör både sig själv och branschen en björntjänst för framtiden. Finns det företag som ser negativt på den möjligheten?

Nästa möte är ett arbetsmöte 26 februari inför omstrukturering till ämneskurser.

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners