< Tillbaka

Verkstädernas inbytestester kan hjälpa bilhandlarna

Publicerad: 2 Sep 2022
SFVF uppmanar till noggrannare tester för att slippa reklamationskostnader. Efter att Konsumentköplagen ändrat regeln om ursprungliga fel och gjort bilhandlaren ansvarig i två år istället för sex månader från köptillfället uppmanar nu SFVF bilhandlarna att utföra ett mer utförligt test. – Beställ ett inbytestest från verkstäderna så slipper ni höga reklamationskostnader, säger Bo Ericsson, vd SFVF.

Från den 1 maj i år gäller en ny konsumentköplag som baseras på EU-direktiv och som mer ska vara anpassad till den digitala handeln. Den tidigare lagen var från 1990 och ansågs föråldrad. En av de viktigaste förändringar gäller en längre omvänd bevisbörda.

Som Fordonsproffs tidigare skrivit om så innebär den att säljaren ska visa att varan inte redan var felaktig när konsumenten fick varan och istället för sex månader, som gällde tidigare, är säljaren nu ansvarig i två år, vilket är lång tid speciellt när man säljer begagnade bilar. Det är alltså upp till säljaren att bedöma om det handlar om ett ursprungligt fel eller inte.

Antalet anmälningar till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som gäller ”motor” har ökat till 3 500 årligen och det finns grund för att tro att dessa kommer öka än mer.

– Skälet till att vi bedömer att antalet anmälningar kommer öka är den förändrade och utökade regeln i Konsumentköplagen om ursprungliga fel, säger Bo Ericsson som sitter som representant i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). 

Med allt fler ARN-ärenden och fler bilhandelsföretag som söker medlemskap i SFVF råder Bo Ericsson bilhandlarna att ta hjälp av en extern verkstad för att få ett korrekt utfört testprotokoll eller varudeklaration.

– Många verkstäder erbjuder tjänster med inbytestester. Genom att ta in en tredje part stärks bilhandlarens ställning om ärendet går vidare till ARN eller domstol. Vi skulle också rekommendera att utföra ett noggrannare test än de som görs i dag. Risken är annars att bilhandlaren kommer få stora reklamationskostnader, säger Bo Ericsson.

SFVF har flera representanter som turas om att närvara vid ARN:s möten för att diskutera olika frågor, ett nätverkande som är viktigt och som stärker föreningen. Vid veckans möte närvarade nästan alla av SFVF:s ARN-representanter, se bild.

Bilden från vänster: Youcef Abna Aissa, Christer Pettersson, Viktorija Macek, Georgios Theodossiou, Helge Bromé, Fredrik Wakman, Ulf Stefansson (jurist SFVF), Bo Ericsson (VD SFVF). Med digitalt var Håkan Shou, Niklas Ericsson och Tomas Ulander. Jonas Lindmark var inte närvarande.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan