< Tillbaka

Verkstäder sköter sig allt bättre i Stockholm

Publicerad: 2 Apr 2020
Att verkstäder i Stockholm sköter sig allt bättre, det visar resultat från tillsynen av Miljöförvaltningen. Nyligen avslutades tillsynen på verkstäder, rekond-företag och däckverkstäder, där man hanterar kemikalier och/eller farligt avfall, berättar Bo Ericsson vd för SFVF.

Drygt 20 nya företag har påträffats som Miljöförvaltningen inte tidigare besökt. De flesta verksamheter, 59 stycken, som besöktes under året är bil-/fordonsverkstäder. Sex företag har tvätt/rekonditionering som huvudverksamhet. Lackering utförs av fyra verksamheter.

Den vanligaste bristen var att behållare med farligt avfall saknade märkning om vad de innehöll. Märkning av det farliga avfallet är oftast enkelt åtgärdat och kan ofta ske under besöket. 16 % av verksamheterna fick anmärkning om detta. Hos de verkstäder som har oljeavskiljare upptäcktes att 14 % av avskiljarna inte sköttes på rätt sätt. Ofta bestod bristen i att avskiljaren inte tömts på flera år eller att larmet inte kontrollerats, alternativt saknas helt. I flera fall berodde bristerna på oklar ansvars­fördelning mellan verkstad och fastighetsägare, om vem som ska sköta oljeavskiljaren. Förvaltningen har öppnat tolv ärenden gentemot fastighetsägare, där verkstadsföretagen uppgivit att ansvaret för oljeavskiljaren inte ligger på dem själva. Den allvarligaste bristen som noterades under 2019 års tillsyn var en rekondfirma som utförde biltvättar, trots att det i praktiken saknades en oljeavskiljare kopplad till utgående vatten.

Förvaltningens uppfattning är att det inte har någon större betydelse för andelen noterade brister, om verksamheterna i förväg får ta del av checklistan som inspektören använder vid tillsynen.
- Märkligt nog har de som vidtalats inte läst informationsmaterial som skickats ut av Miljöförvaltningen. Det är synd, för om verkstaden hade gjort det hade man kunnat vidta åtgärder för att minimera bristerna, säger Bo Ericsson.

Den generella trenden de senaste två åren är att antalet brister stadigt sjunker, vilket är glädjande, säger Bo Ericsson.

Jämförelse av resultat från olika tillsynsår

Tillsynsår

Brister i märkning av farligt avfall (%)

Brister i förvaring av farligt avfall (%)

Brister i förvaring av kemikalier

(%)

Brister i skötsel av oljeavskiljare (%)

2010

35

21

40

20

2011

42

15

37

29

2012

17

10

10

29

2014

35

15

17

25

2015

33

12

20

38

2016

14

2

9

25

2017

32

23

36

39

2018

28

14

20

26

2019

16

5

4

14

 

Antalet verkstäder i Stockholm som inte inspekterats de senaste åren är fortfarande stort och därför kommer motsvarande tillsyn att bedrivas även i fortsättningen, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan