< Tillbaka

Verkstäder - agerar ni vägledare mellan bilförsäljaren och bilägaren?

Publicerad: 6 Okt 2021
SFVF har fått frågor från verkstäder som har i uppdrag att undersöka och eventuellt reparera så kallade köprättsliga fel på bilar som sålts av bilhandlare till en privatperson. Mitt i detta finns även en tredje part, en garantigivare i form av ett försäkringsbolag.

Att verkstäder befinner sig mitt i ett reklamationsförfarande mellan bilhandlaren och dess kund har många gånger sitt ursprung i att bilar som bytts in av handlare utan tillgång till egen verkstad är dåligt genomgångna innan de ställs ut till försäljning. 

Det slarvas med inbytestester och varudeklarationer. Det syns inte minst på de ärenden som jag sett under tio år som ledamot i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) . 

För att återgå till problematiken så får verkstaden in en bil från en kund som säger att handlaren eller garantigivaren ska betala för att åtgärda felet på bilen. Mitt i detta ska verkstaden felsöka, bedöma felets orsak och ursprung för att sedan medla mellan kund och garantigivare. Det händer att reklamationen avslås av garantigivaren och verkstaden tvingas vända sig till handlaren för besked, samtidigt som bilen står på lyften och tickar pengar. I en del fall upptäcks följdfel och ingen vill ikläda sig ett betalningsansvar och verkstaden tvingas hissa ner bilen från lyften och rulla ut den på gården i väntan på besked efter att ha lagt åtskillig tid på felsökning och medling. 

Vem ska betala allt detta undrar verkstaden?

Jag menar på att det kanske inte ens är värt för verkstaden att åtaga sig sådana här uppdrag då det oftast inte blir lönsamt på grund av all tidsspill i form av felsökningar och medlingar. Alla parter involverade, inte minst bilhandlaren, måste få klart för sig att verkstadens tid inte är gratis och för att gardera sig mot tidsspill kan det vara läge att låta bilhandlaren eller bilägaren stå för vissa kostnader. 

Vem ska  betala för medlingar och felsökningar där det ibland är frågan om ursprungliga fel och ibland inte? 

Det är rimligt att låta handlaren stå för vissa kostnader om det är frågan om en regelrätt reklamation. Om inte så måste denna kostnad falla på bilägaren som lämnade in bilen. 

Extra kostnader som kan uppstå bör alltså redan från början regleras mellan verkstad och garantigivare/bilhandlare. I annat fall måste verkstaden låta bilägaren skriva under ett papper som innebär att om själva reklamationshanteringen drar ut på tiden i form av medling och onödiga felsökningar som ingen vill betala för, får bilägaren istället betala en viss summa direkt till verkstaden för detta*. 

Bilhandlare eller garantigivare som inte har egna verkstäder och använder utomstående som verktyg för att lösa sin reklamationshantering kan inte låta dessa arbeta gratis. 

Det är inte mer än rätt att någon part måste betala. Verkstäder kan inte arbeta gratis för att agera nästintill som en konsumentvägledare mellan handlaren och sin kund. 

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist

 

*Medlemmar som jobbar med att åtgärda köprättsliga fel på bilar kan vända sig till SFVF:s jurist Ulf Stefansson för att få tillgång till en kundmall som reglerar detta.  

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan