< Tillbaka

Vätgasdrivna transporter allt närmare en verklighet

Publicerad: 13 Jan 2021
Signalerna och tongångarna har hörts ett tag från allt fler tillverkare. Nu har Mercedes en produktionsfärdig Sprinter med bränsleceller. Jag tror att en storskalig satsning på vätgastekniken nu inleds, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Transportbilar och basen för husbilar har än så länge inte kunnat använda sig av eldrift, då tekniken inte lämpar sig för tyngre fordon. Batterierna blir stora, tunga, skrymmande, räckvidden är begränsad och köparna efterfrågar inte tekniken. När det gäller husbilar är utrymme och lastförmåga av högsta prioritet. För transportbilar prioriteras lastförmågan i första hand, om den begränsas tvingas fler transportbilar ut på vägarna och då försvinner miljöeffekten kanske snabbt, säger Bo Ericsson.

Allt fler myndigheter funderar på hur de ska underlätta teknikskiftet men trots att EU numer tillåter ökad totalvikt för B-kortet gäller dessa med sådana krav att medlemsländerna inte stått i kö för att införa dem. Regeringen gav Trafikverket i uppdrag för en tid sedan att utreda hur man ska införa reglerna i Sverige.

Nu har IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell och Volvokoncernen kommit överens om att arbeta tillsammans, för att bidra till att skapa förutsättningar för massmarknadsutrullning av vätgaslastbilar i Europa.

Om vätecellsteknik i tunga transportfordon ska få ett omfattande genomslag, beror på den nödvändiga infrastrukturen i Sverige och inom EU. Dessutom behövs konkreta projekt för att tillsammans med åkerier och andra intressenter inom branschen, visa att denna lösning är hållbar både ekonomiskt och rent praktiskt. Allt fler regeringar och företag sällar sig till ett gemensamt energisystem med noll i nettoutsläpp och en utfasning av fossila bränslen i lastbilssektorn.

För att uppnå en storskalig utbyggnad vätgasdrivna lastbilar förväntas det att nya branscher skapas vad gäller anläggningar för produktion av väte utan koldioxidutsläpp, storskaliga system för distribution av vätgas, ett högkapacitets-nätverk av tankstationer för flytande väte och vätgas samt tillverkning av de vätgasdrivna lastbilarna. Inom en tioårsperiod förväntas vi få kundgrupper som tidigt är villiga att satsa på vätgasbaserade lastbilstransporter. Dessa fordonsflottor förväntas användas längs europeiska kapacitetskorridorer med god täckning vad gäller tankstationer.

Nu arbetas det aktivt för att söka finansiering för kommersiella projekt under den första utbyggnadsfasen. Det krävs ett nära samarbete med beslutsfattare och myndigheter för att uppmuntra till ett politiskt klimat, för att stödja tillverkning av vätgaslastbilar och ett europatäckande tankningsnät för vätebränsle med noll koldioxidutsläpp. Ambitionen om nettonollutsläpp är senast år 2050 men resan för att nå målet måste börja nu, säger Bo Ericsson.

För att kunna uppnå denna ambition behövs ett tydligt regelverk, inklusive policyer kring distribution av vätgas, vätgasdrivna lastbilar och en infrastruktur för tankning. SFVF medverkar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) arbete för att ta fram en vägledning som omfattar fordon som drivs med fordonsgas och även e-fordon med bränsleceller som drivs av vätgas. Vägledningen bygger på en systematisk genomgång av konstruktionen hos förekommande fordon på den svenska marknaden vilka drivs med gas.

Åtgärdsförslag och mycket annat är anpassade för att fungera vid räddningsinsatser och även hur skadade gasfordon ska omhändertas, hur de ska förvaras, hur ett tillräckligt skyddsavstånd runt ett skadat gasfordon ska utformas och transporteras med mera. Jag blir genomsvettig när jag får höra att bussen med skadade gastankar bogserades genom södra länken i Stockholm. Okunskapen är alldeles för stor av för många som direkt berörs. SFVF är delaktig och har varit delaktig under flera år i MSB:s viktiga arbete för att säkerställa korrekt hantering av metan-, vätgas- och elfordon på Sveriges fordonsverkstäder, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners