< Tillbaka

Vätgasdrivna lastbilar inom kort på våra gator för klimatsmarta transporter

Publicerad: 8 Sep 2020
Nu kommer allt fler tillverkare med nyheter om att vätgas är framtiden, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Jag tror själv på vätgas som en långsiktig lösning, därför att det går fort att tanka och att det inte behövs så stora och tunga batterier när fordonet körs på vätgas. Elfordon har annars den nackdelen att batteriet, bromsgenereringen och elmotorn är tunga, och det tar för lång tid att ladda. - Den enda nackdelen som jag spontant kan komma på med vätgasfordon är att det är kostsamt att bygga vätgasstationer, säger Bo Ericsson.

BMW och Toyota ska samarbeta och AB Volvo och Daimler Truck AG bildar ett gemensamt bolag för att utveckla bränslecellssystem, vilket vittnar om att det här är sannolikt framtidens drivmedel.

Tuffare och hårdare utsläppsregler tvingar fordonstillverkare att hitta en bättre och renare teknik. Lastbilstillverkare har det extra tufft eftersom lastbilar och långtradare ska klara av längre sträckor med högre last än personbilar, vilket är en utmaning för ingenjörer. Samtidigt som tillverkarna måste tjäna pengar behöver man kunna sälja nya typer av fordon med bättre och renare teknik.

Bosch radade upp flera anledningar till att bränsleceller är nyckeln till framtidens transport:

  • I en bränslecell reagerar väte (H2) med syre (O2) från den omgivande luften. Den energi som denna reaktion frigör omvandlas till el som används för att köra. Värme och rent vatten (H2O) är andra reaktionsprodukter.
  • Väte har hög energitäthet. Ett kilo väte innehåller så mycket energi som 3,3 liter diesel. För att köra 100 kilometer behöver en personbil bara cirka ett kilo, medan en 40-tons lastbil behöver sju kilo. Med diesel eller bensin tar det bara några minuter att fylla en tom H2-tank och fortsätta resan.
  • Användningen av gasformigt väte i fordon är säker och inte farligare än andra bilbränslen eller batterier. Vätebehållare utgör inte en ökad explosionsrisk. H2 brinner i kombination med syre och en blandning av de två vid ett visst förhållande, och är explosivt. Men väte är ungefär 14 gånger lättare än luft och därför extremt flyktigt. Till exempel kommer H2 från en fordonstank att stiga snabbare än den kan reagera med det omgivande syret. Däremot är trycket väldigt högt, 700 bar i en personbil och 350 bar i en buss och lastbil.

I det projekt som MSB driver där jag ingår i projektgruppen, ska vi göra tester på Sandö med vätgasfordon nu under hösten. Om det sker en olycka blir smällen avsevärt högre med ett fordon som drivs av vätgas än med ett som drivs av metangas, säger Bo Ericsson.

- Om ett yttre våld med en buss som exempelvis olyckan i Klarabergstunneln sker (som var en metangasbuss) kan en större explosion inträffa eller farligt gasmoln antändas, säger Bo Ericsson.  

Väteproduktion är en beprövad och tekniskt okomplicerad process som snabbt kan ökas för att möta högre efterfrågan. Det här är framtiden avslutar, Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan