Varför ska man vara med i en branschförening?

Publicerad: 10 Jan 2020
SFVF fick ett telefonsamtal. En verkstadsägare sa: - En enda konflikt med en kund. Att då veta vart man kan ringa för att få hjälp, det är helt oslagbart! Resten med SFVF som vi får är bonus!

Att bli anmäld i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller att det dimper ned ett brev från en advokatfirma, som det gjorde häromdagen hos en av våra medlemmar, kan göra den ovane nervös. När advokaten skriver hur denne ser på ett problem och under vilka lagar och paragrafer verkstaden skulle kunna bli dömd, då får man lätt ont i magen.

Första gången jag klev in i en Tingsrätt var 1991. Sedan dess har jag suttit i Tingsrätten, Förvaltningsrätten och Hovrätten som sakkunnig eller vittne flera gånger per år. (Jag har läst juridik i tre år också). Jag sitter i ARN och Försäkringsnämnden (överprövningsenhet för fyra försäkringsbolag) sedan 17 år tillbaka. Ulf Stefansson är vår jurist med bakgrund som Konsumentvägledare och fordonsspecialist på Konsumentverket. Mig veterligen finns det ingen fordonsbranschförening som kan erbjuda samma kunskap och erfarenhet som SFVF till samma kostnad.

När jag själv arbetade som verkmästare eller verkstadschef ägnade jag inte en sekund åt att fundera på vem som avgör vilka regelverk eller riktlinjer som ska gälla eller arbetar fram nya moderna regelverk för oss i branschen. Ej heller funderade jag över vem som är fordonsbranschens språkrör i frågor om regler, lagar och övergripande beslut i branschen.

Här är ett ”kort” axplock av vad SFVF gör:

 • SFVF bevakar, påverkar och informerar i viktiga branschfrågor – till exempel gruppundantaget och liknande frågor
 • SFVF bevakar och informerar om brottslig verksamhet mot verkstäder och varnar om akut brottslighet. SFVF gör det tillsammans med Skatteverket, Arbetsmiljöverket med flera
 • SFVF ger juridisk utbildning och rådgivning
 • SFVF arbetar i samverkansgruppen med CAB
 • SFVF är remissinstans och påverkar utformningen av nya lagar och regler i branschen
 • SFVF tolkar nya lagar och regler och informerar om dem och deras tillämpning
 • SFVF deltar i styrgrupper och referensgrupper hos till exempel statliga verk och vi för en ständig dialog med statliga myndigheter och verk för att påverka beslut i positiv riktning för verkstäderna
 • SFVF sitter med i Allmänna Reklamationsnämnden, påverkar utformningen av nämndens praxis och informerar om den
 • SFVF sitter med i Försäkringsnämnden som är en överprövningsnämnd för fyra försäkringsbolag
 • SFVF arbetar preventivt och informerar om skadeförebyggande åtgärder
 • SFVF bevakar och påverkar SERMI (SERMI är Förordning (EG) nr 692/2008 och Artikel 13. Den handlar om tillgång till fordons OBD och reparations- och underhållsinformation.)
 • SFVF bevakar och är aktivt delaktiga i Telematikens utveckling
 • SFVF är delaktiga i åtgärder för att säkerställa att verkstäderna har kompetent personal
 • SFVF lägger hela tiden stort fokus på att du ska få skalfördelar med ditt medlemskap i SFVF
 • SFVF sitter med i en arbetsgrupp tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att ta fram regler för metan och vätgasfordon i trånga utrymmen (verkstäder)
 • SFVF är med i arbetsgruppen som startades upp på uppdrag av Regeringen för att undvika olyckor liknande gasbussolyckan i Stockholm
 • SFVF har en arbetsgrupp (säkerhetsgruppen för fordon - SGF) som arbetar tillsammans med Polisen, Bärgare, Brandkåren, Bildemonterare, utbildningsföretag, RISE och MSB för att ta fram regler och riktlinjer vid olyckor
 • SFVF arbetar fram riktlinjer tillsammans med RISE om elfordonsolyckor och skadade elfordon
 • SFVF arbetar fram en branschstandard tillsammans med generalagenter, NEVS, RISE, MRF, MSB och BILS för kompetenskrav för att arbeta med elfordon
 • SFVF tar fram konkreta förmåner. Klicka och läs om våra samarbetspartners https://www.fordonsverkstader.se/for-vara-medlemmar/vad-far-du-som-medlem/
 • SFVF startade Verkstadsföretagarna som är en arbetsgivarorganisation. Skälet är att en del försäkringsbolag kräver att en verkstad är med i en arbetsgivarorganisation. Klicka och läs mer om Verkstadsföretagarna http://www.verkstadsforetagarna.se/
 • SFVF startades eftersom en del företag, försäkringsbolag och kommuner kräver att verkstaden är med i en branschförening

SFVF arbetar 100% med verkstadsfrågor. Självklart är andra företag välkomna i SFVF under förutsättning att de uppfyller våra krav. Som medlemmar i SFVF finns lätta och tunga verkstäder (både fria och märkesverkstäder), skadeverkstäder, rostskyddsföretag, bilvårdsföretag, däckverkstäder, glasmästare och husvagn/husbilsföretag.

Allt det här är viktigt tycker vi på SFVF. Tycker du också att detta är viktigt? Om inte SFVF tillvaratar och arbetar med dessa frågor, vem ska göra det då?

 

Artikelarkiv

5 Aug, 2020, Extern artikel
Koenigsegg på besök hos Jon Olsson
3 Aug, 2020, Extern artikel
Duell: Polestar 2 mot Tesla Model 3
31 Jul, 2020, Extern artikel
Unik Volvo PV659 från 1936
27 Jul, 2020, Extern artikel
Mazda MX-5 Miata testad
20 Jul, 2020, Extern artikel
Köper man Polestar 2 av förnuft eller känsla?
17 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
21 Aug, 2020
SFVF:s Utbildning för kundmottagare och i konsten ”att lyckas med säljet”
Online med dator - via Microsoft Teams (3 tim),
25 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan