< Tillbaka

Ulf Stefansson

Vad händer när verkstadens kund går i konkurs?

Publicerad: 19 Nov 2019
SFVF:s jurist Ulf Stefansson har under hösten haft ett antal ärenden bland medlemsföretagen där företag som är kunder till verkstaden har gått i konkurs och där verkstaden fortfarande har en innestående fordran.

Går företagskunden i konkurs utan att ha betalt fakturan och bilen lämnats ut, klassas verkstadens fordran som oprioriterad och andra fordringsägare såsom banker med flera äger då rätten att få betalt först. Verkstaden riskerar då att inte få betalt alls.

Första rådet är, att om möjligt undvika betalning mot faktura för mindre företagskunder. De här kunderna har i regel en sämre uppvisad betalningsförmåga än större företag med exempelvis ram-avtal även om båda teoretiskt sett kan gå i konkurs.  

Om verkstaden utfört ett jobb till en företagskund för att sedan lämna ut bilen och ställer ut en faktura på exempelvis 30 dagar som kunden betalar, kan även detta medföra problem. Om kunden betalt fakturan i förskott och kunden sedan går i konkurs inom 3 månader från det att betalningen skett, kan denna betalning klassas som icke ordinär. Verkstaden riskerar då att få betala tillbaka inbetalt belopp vid en konkurs, då betalningen anses vara återvinningsbar och ska återgå till konkursboet enligt konkurslagen. Ett sätt att undvika detta vid fakturabetalning är att ha så korta betalningsfrister som möjligt.

Verkstaden har alltid en möjlighet att inte lämna ut ett fordon innan betalning skett om fakturaalternativ inte erbjudits kunden. Denna rätt kallas retentionsrätt. När en företagskund går i konkurs finns det dock situationer när en konkursförvaltare äger rätten att få hämta ut ett fordon eller en kunds hela hjulförvaring.

Viktigt att komma ihåg här är att verkstaden aldrig behöver lämna ut något till en konkursförvaltare förrän en överenskommelse nåtts med denne. Retentionsrätten är knutet till objektet som verkstaden utfört en tjänst på. Denna form av förmånsrätt innebär att verkstaden har en säkerhet för sin fordran.

Vid en konkurs äger dock konkursförvaltaren rätten att lösa ut fordonet eller hjulen efter det att en överenskommelse slutits med verkstaden om att särskild förmånsrätt föreligger. Konkursförvaltaren kan efter överenskommelse även utse verkstaden att sälja fordonet eller hjulen.

Detta innebär att när samtliga hjul sålts och verkstaden har en innestående fordran på exempelvis 20 000 kronor, för skifte, underhåll och förvaring så ger objektet (hjulen) en säkerhet för denna fordran. Säljs hjulen för 25 000 kronor går då 20 000 kronor direkt till verkstaden som en prioriterad fordran, och resterande 5 000 kronor går in i konkursboet. Problemet är dock om försäljningsvärdet understiger aktuell fordran, då riskerar verkstaden att inte få fullt betalt. 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan