< Tillbaka

Uppstartsmöte för SERMI Sverige – stora delar av motorbranschen berörs

Publicerad: 18 Aug 2021
Om två år ska SERMI Sverige rullas ut. Genom SERMI ska främst fristående service- och skadeverkstäder, men också däckverkstäder och bilglasmästare, efter godkännande, få tillgång till säkerhetsrelaterad reparations- och underhållsinformation direkt från fordonstillverkarna. Men även märkesverkstäder berörs eftersom SERMI är en nödvändighet för att arbeta med främmande märken.

Som en del av implementeringsarbetet har AFCAR Sverige bjudit in till ett parts- och intressent-sammansatt uppstartsmöte den 10 september.

– Syftet med uppstartsmötet är att dels informera om nuläget och hur systemet är uppbyggt såväl legalt som tekniskt, dels diskutera rollfördelningen under införandefasen och den senare driften av SERMI Sverige, förklarar Johnny Bräster, ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och talesperson för AFCAR Sverige.

Han berättar också att SWEDAC påbörjat arbetet som så kallad NAB, National Accredition Body, vars funktion är att vara övergripande nationellt. Samtidigt har ett antal ISO 17020-godkända företag verksamma inom certifiering och kvalitetsarbete visat intresse för att bli en så kallad, Conformity Assessment Body, CAB, vars uppgift är att svara för godkännande av verkstäder och certifiering av enskilda mekaniker.

SERMI är en framtida förutsättning, digital access för godkända verkstäder och en e-legitimation för certifierade tekniker, för att kunna genomföra en fackmässig reparation, det vill säga på ett sätt som varken påverkar trafiksäkerheten eller miljön negativt.

Såväl fristående som märkesauktoriserade verkstäder verksamma inom service och bilskador berörs, likaså – i takt med ett ökat digitalt innehåll – däckverkstäder och bilglasmästerier. Arbetet med SERMI sker under överinseende av EU-kommissionen och är en del av det arbete som bedrivs för att stimulera konkurrens och fri företagsamhet inom EU.

– Det arbete som inleds med vårt möte den 10 september är omfattande både tekniskt och administrativt, men dess syften är vällovliga för verkstäder och konsument, säger Bo Ericsson, vd för SFVF som svarar för mötesupplägget.

Bosse säger också att införandet av SERMI, precis som arbetet med kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, tillsammans med det pågående teknikskiftet kommer att ha strukturella konsekvenser för motorbranschen sett till verkstäder och kompetenser samt vad fordonen kommer att kräva i form av service och reparationer.

AFCAR står för Alliance for the freedom of Car Repair in Europe och är en EU-allians bestående av verkstäder, konsumenter, bildelsgrossister, verkstadsutrustare, leasingbolag med flera som verkar för konkurrens och valfrihet inom bileftermarknaden. Alliansen, som bildades 1997, har den nordamerikanska opinionskampanjen Right-to-repair som förebild. En kampanj vars syften blir allt viktigare i en omvärld med ökade krav på hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

I Sverige ingår Sveriges Fordonsverkstäders Förening, M Sverige, Fordonsverkstadsutrustarna, Finansbolagens Förening samt Sveriges Bildelsgrossisters Förening i alliansen. Talesperson är Johnny Bräster, ordförande SBF.

Det initiala arbetet med SERMI är ett samarbete mellan SBF och SFVF i dialog med SWEDAC.

 

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

7 Dec, 2022, Extern artikel
BKT lanserar RIDEMAX FL 615
7 Dec, 2022, Extern artikel
Säkerheten i topp när svensken väljer tjänstebil
6 Dec, 2022, Extern artikel
Colmec lanserar nya hemsidor
5 Dec, 2022, Extern artikel
Dubbelt så många tjänstebilar i november
4 Dec, 2022, Extern artikel
Specialdäck viktiga för arbetet i stadsmiljö
 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners