Tuffare krav väntar begagnathandeln

Publicerad: 10 Jan 2020
I maj 2019 antog EU ett nytt direktiv vars främsta uppgift är att stärka konsumentskyddet inom EU:s inre marknad. Precis som tidigare innehåller det nya direktivet vissa minimikrav som medlemsstaterna inom EU måste uppfylla med en möjlighet för enskilda länder att göra avsteg från länge som reglerna är hårdare.

Något som föreslås som ett minimikrav är en så kallad 12 månaders preskription* för begagnade varor. Detta innebär att den nuvarande ”6-månadersreglen” kommer att ändras till 12 månader. Preskriptionstiden för nya varor är inte helt reglerat i direktivet utan denna kan variera från 12 månader upp till 24 månader beroende på hur Sverige väljer att implementera regeln.

I artikel 7 i direktivet ställs objektiva krav på avtalsenlighet och i punkt 5 nämns så kallad ”bristande avtalsenlighet”. När en vara säljs som begagnad innebär detta att skicket ska motsvara vad konsumenten kan förvänta sig av varan. Enligt Ulf Stefansson, jurist hos SFVF är just förväntningar något som är svårt att fastställa då säljaren och konsumenten saknar ett avtal. 

Vad direktivet dock fastslår är att alla fel och brister hos en begagnad måste deklareras till konsumenten för att bristande avtalsenlighet inte ska föreligga. Förutom dokumentationskrav av varan måste även konsumenten skriftligen godkänna den begagnade varans eventuella fel och brister separat i samband med undertecknandet av köpeavtalet.  

Enligt Ulf Stefansson blir det i princip omöjligt att sälja ett begagnat fordon utan en varudeklaration som konsumenten tagit del av och skrivit under.

I nuläget utreder en expertgrupp där bland annat Konsumentverket ingår hur det nya direktivet ska implementeras i svensk rätt. Utredningen ska presentera sitt förslag senast i september 2020.

 

*Preskription innebär kortfattat att säljaren har bevisbördan för ett fel som uppstått på varan och för att detta fel inte fanns på varan när den avlämnades till konsumenten.

Källa: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/771.

Artikelarkiv

5 Aug, 2020, Extern artikel
Koenigsegg på besök hos Jon Olsson
3 Aug, 2020, Extern artikel
Duell: Polestar 2 mot Tesla Model 3
31 Jul, 2020, Extern artikel
Unik Volvo PV659 från 1936
27 Jul, 2020, Extern artikel
Mazda MX-5 Miata testad
20 Jul, 2020, Extern artikel
Köper man Polestar 2 av förnuft eller känsla?
17 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
21 Aug, 2020
SFVF:s Utbildning för kundmottagare och i konsten ”att lyckas med säljet”
Online med dator - via Microsoft Teams (3 tim),
25 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan