< Tillbaka

Trafikheta frågor fick svar på lastbilsmässan

Publicerad: 27 Aug 2022
Det blev frågor om vinterväghållning, energipriser, omställningen och rastplatser när Trafikutskottets representanter debatterade på Elmiamässan i fredags. SFVF var på plats.

Ingrid Skoog Bengtsson från Skoogs Åkeri och Morgan Stahlgård från Gert Stahlgårds Åkeri fick representera åkerinäringen när Sveriges åkeriföretags moderator Charlotta Nilsson krävde tydliga och korta svar från politikerna. Lättare sagt än gjort visade det sig.

 

Energipriser

På frågan om energipriserna presenterades inga nya svar. Teres Lindberg (S) förklarade varför elpriserna ser ut som de gör, att det inte går att påverka yttre faktorer men att Sverige behöver en bättre strategi och att regeringen jobbar på att få ordning på de eskalerade priserna.

Anders Åkesson (C) tyckte frågan var berättigad och att Centerpartiet krävt att alla partier ska samlas till krissamtal och att detta inte kan vänta till efter valet. 

– Det är kundernas och åkeriernas bekymmer NU. Vi behöver titta på prisområden och produktion och politikerna måste agera, säger Anders Åkesson (C).

Maria Stockhaus (M) vill gärna se breda överenskommelser, men att det är bättre att vänta till efter valet. 

– Yttre faktorer har påverkat, men det är svenska politiker som lagt ned kärnkraften. Möjliggör ny kärnkraft så fort som möjligt, säger Maria Stockhaus.

Magnus Jacobsson (KD) höll med Stockhaus.

– Vi ska bygga sol, vind, ny kärnkraft och bättre överföring från norr till söder. Tyvärr kommer det inte gå fort och prisbilden kommer ligga kvar ett tag, säger Magnus Jacobsson. 

Thomas Morell (SD) vill se snabbt agerande.

– Vi måste se till att bygga ut kraftproduktionen så fort som möjligt. Situationen att företag i Sverige får ha så höga kostnader jämfört med andra är ohållbar, säger Thomas Morell.

Emma Berginger (MP) vill förkorta de långa ansökningstiderna till investeringar med regelförenklingar och bygga ut förnybar energiproduktion med havsbaserad vindkraft.

 

Vinterväghållning

En annan viktig fråga handlade om vinterväghållningen, där Trafikverket fick skarp kritik från åkare både på scenen och i publiken.

Både Terese Lindberg (S) och Anders Åkesson (C ) såg allvarligt på problemet.

– Vi avsätter pengar i en budget för att Trafikverket ska lösa uppdraget. Det är helt oacceptabelt att det inte fungerar. Man måste kunna ta sig till jobbet och sköta transporterna, säger Lindberg.

– Vi upplever att det fungerar sämre i dag än tidigare. Exakt vad vi ska göra åt det vet jag inte, men vi har haft frågan uppe flera gånger. Det stör hela blodomloppet i vårt land, tillade Åkesson.

Maria Stockhaus (M) menade att frågan var större än vinterväghållningen och hänvisade till de åtskilliga riksrevisionsrapporter som riktat kritik mot Trafikverket.

– Underkänt för Trafikverket är att uttrycka sig snällt och regeringen har inte gjort något åt det, säger Stockhaus.

Betyget underkänt höll även Thomas Morell (SD) med om.

– Man häpnar. Det här är regeringens svaga punkt. Man klarar inte av att ge tillräckligt tydliga direktiv till Trafikverket. De måste få klara besked, säger Morell.

Som svar på en fråga från publiken betonade Morell att det finns för många fordon på vägarna utan korrekta däck som ställer till problem i trafiken.

– Vi måste börja klampa tills problemet är åtgärdat. De fordonen ska inte finnas i vår trafik, säger Morell.

Magnus Jacobsson (KD) belyste ett närliggande problem.

– Det händer ofta att utländska lastbilar som kört fast vägrar att låta sig bärgas eftersom de inte vill ta kostnaden. Här ska det klampas direkt. Det görs inte i tillräckligt hög utsträckning i dag, säger Jacobsson.

Miljöpartiets Emma Berginger sade att frågan handlar om trafiksäkerhet.

– En del tror att MP vill dra ned på allt, men det är viktigt att underhålla de vägar vi har i Sverige, säger hon.

 

Bristen på chaufförer

Tredje frågan som togs upp var bristen på chaufförer, där skolor tycker det är krångligt och dyrt att starta utbildningen. Socialdemokraterna har satt frågorna om utbildning högt upp på utbildningsdepartementets åtgärdslista. Centerpartiet vill uppmuntra kommunerna till att se de positiva effekterna av utbildningen.

– De kommuner som erbjuder utbildningen ser kopplingen till de jobb som det genererar och som i sin tur ger stor nytta för näringslivet, säger Anders Åkesson (C). 

Moderaterna vill se ett tydligare samarbete mellan kommunerna, men också möjligheten för de som tar lastbilskort i gymnasiet att få börja jobba direkt även om de inte är 18 år.

Magnus Jacobsson (KD) belyste problemet med att vuxenutbildningar bara får 1-2-års avtal med staten, men att en buss som krävs för utbildningen inte går att skriva av på två år. Han ville ha längre avtalstider från staten. 

 

Fler och bättre rastplatser

Alla politiker var eniga om att det behövs fler och bättre rastplatser, inte minst med tanke på att man nu beslutat om att tillåta 34-35 meter långa ekipage. Moderaterna opponerade sig mot regeringens fördelning av satsningar till Trafikverket, där 80 procent ska gå till järnväg och 20 procent till väg, något som tros kommer försämra skicket på vägnätet och omöjliggöra pengar till rastplatser. 

– Vi säger nej till höghastighetståg och vill hellre investera i väg och järnväg. Rastplatserna har blivit en bostad och terminal för utländska aktörer. På en rastplats jag passerade på vägen hit stod lastbilar parkerade utanför påfarten till motorvägen. Det är katastrof för förarna ute på vägarna, säger Thomas Morell (SD).

Magnus Jacobsson (KD) berättade om en resa genom Polen mot Ukraina, där det fanns rastplatser med bensinstation, mat, dusch och stora uppställningsplatser med korta mellanrum. 

– 80-90 procent av transporterna sker med fordon och bil och regeringen vill satsa 80 procent av investeringarna på järnväg. Vi vill flytta pengar från höghastighetståg till väg, säger Jacobsson.

Emma Berginger (MP):

– Det är viktigt att ha säkra och trygga rastplatser och det finns i uppdraget till Transportverket. Men tåget är viktigt. Om vi inte flyttar mer gods till järnvägen kommer vi inte klara klimatmålen. Det är inget hot mot vägtrafiken, säger Berginger.

En publikfråga belyste problemet med att rastplatserna ofta var upptagna av utländska lastbilar, något som Thomas Morell (SD) höll med om.

– De utländska lastbilarna ockuperar rastplatserna och står längre än 24 timmar, säger Thomas Morell.

Anders Åkesson (C ) underströk möjligheten till klampning vid överträdelse av reglerna och behovet att ha fler och större platser. KD vill ha fler poliser på vägarna

 

Omställningen till fossilfritt

Omställningen till miljövänliga transporter är en stor utmaning för åkerierna eftersom det inte finns tillräckligt med långsiktighet i besluten. Om några år ska transporterna vara fossilfria, men åkerierna kommer inte klara det. Att investera i fordon som inte går att tanka fungerar inte. Lastbilarna ska hålla i 12-13 år. Vad vill politikerna göra? 

Socialdemokraterna har inrättat en elektrifieringskommission där man kan söka stöd för investeringar, men de håller med om att åkerierna måste kunna lita på att systemet fungerar. 

– Det krävs en samverkan både mellan de som bygger ut elen, politiker, myndigheter och branschen. Vi måste jobba tillsammans, säger Terese Lindberg (S).

Anders Åkesson (C ) menade att åkerierna kommer bli tvungna att ställa om eftersom kunderna kommer kräva det lika mycket som politikerna. 

– Långsiktigheten är viktig för att man ska kunna planera. Jag kommer så gott det går att möjliggöra en långsiktighet, säger Anders Åkesson.

Maria Stockhaus (M) berättade att hon fått höra vädjan om långsiktighet och tydlighet från flera på Elmia-mässan.

– Vi vill ha en fossilfri transportsektor men det måste ske på olika sätt med olika bränsle för olika typer av transporter. Stödet för infrastruktur för fossilfria bränslen måste vara teknikneutral, inte låsa fast oss, säger hon.

Thomas Morell (SD) har själv en bakgrund inom åkerinäringen och det här var en fråga som han var engagerad i.

– Vi vill lägga 350 miljoner kronor extra i vår budget för att elektrifiera, men jag upplever ibland att man i diskussionerna utgår från förutsättningarna för personbilar. Det är inte lika enkelt för lastbil. Man behöver yta och ström så det räcker. De elektriska bilarna finns att köpa, men politiken levererar inte den infrastruktur som behövs för att ladda. Man förstår inte åkerinäringens problem, säger Thomas Morell.

– Här har vi inom politiken brustit. Vi måste ta fram strategi för vätgas och el och sluta skylla på varandra, säger Magnus Jacobsson (KD).

Miljöpartiet vill ha höga finansiergrad för att underlätta besluten, satsa på laddning i hela landet och en nationell plan på biogas. 

– Det är jätteviktigt att vi har stabila spelregler. Kan vi inte enas om att ha kvar reduktionsplikten, då har vi ett stort problem. 2030 vill vi vara självförsörjande med biobränsle, säger Emma Berginger (MP).

Debatten avslutades med att varje politiker fick en chans att säga något. Anders Åkesson (C ) valde att tacka branschorganisationerna, i det här sammanhanget Sveriges Åkeriföretag, för att bidra med fackkunskap. Även SFVF har haft möten med Trafikutskottet inbjuden av Anders Åkesson.

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan