< Tillbaka

Bo Ericsson, SFVF

Tillsammans kan vi hålla hjulen rullande!

Publicerad: 31 Mar 2020
För Sveriges bästa och hårdast arbetande fordonsverkstäder gäller det nu att vi håller hjulen rullande. En nyligen avslutad undersökning i Sverige visar att fordonsverkstäder klarar av att hantera Corona-viruset relativt bra, säger Bo Ericsson vd för SFVF som är Nordens största fordonsbranschförening.

Personbilsförsäljningen av nya bilar pekar däremot på en kraftig minskning av antalet tecknade order. Några handlare som SFVF har varit i kontakt med säger att försäljningen gradvis har sjunkit till 20% av den normala försäljningen, säger Bo Ericsson. När det gäller begagnade bilar är situationen något bättre, trots att några handlare upplever en minskning av försäljningen av begagnade bilar med över 60%. Nu är det bilförsäljningen som i hög grad känner av effekten av Corona men det kanske lossnar när befolkningen får en bättre överblick av situationen och ekonomin. I dessa tider kanske inte bilinköp ligger högst upp på ”att göra listan”.

När det gäller verkstad, service och reparationer är situationen helt annorlunda. Att serva och reparera sin bil är oftast nödvändigt. Samtidigt erbjuder allt fler verkstäder hämta-lämna service, hyrbil eller andra erbjudande för att underlätta för kunden. Eftermarknaden har även den fallit men i varierande grad, beroende på var i landet man befinner sig. Generellt sett klarar sig verkstäderna bra tycker jag, säger Bo Ericsson.

Riskerna för att bli smittad av Corona-viruset minskar om fler åker bil istället för med kollektivtrafiken. Självklart vore det bra om trängselskatten och p-avgiften slopades omgående, vilket SFVF skrev om senast i söndags. I söndags fick vi också bekräftat att Riksdagsmannen Lars Beckman med partikollegor kommer att arbeta med frågan i Riksdagen. Detta gläder en hel bransch.

Många företag hör av sig och är besvikna över stödet till företagen, där det mesta består av lån med fem procent ränta eller mer. Detta är dyra pengar som man måste betala tillbaka. Att låna till investeringar är en sak, men att låna för att företaget ska överleva kan medföra risker, säger Bo Ericsson.

För företag utan kollektivavtal fungerar korttidspermitteringen inte så bra, eftersom 70 procent av alla anställda måste godkänna en sådan överenskommelse. Dessutom måste alla anställda på samtliga avdelningar permitteras lika, även om det finns olika avdelningar (exempelvis plåt, lack och service). Har man däremot kollektivavtal kan företagen dela upp permitteringen på olika avdelningar.

SFVF och Verkstadsföretagarna får väldigt många frågor om arbetsrätt. Det har sina fördelar att vara ansluten till Verkstadsföretagarna och därmed kunna få juridisk hjälp i dessa tider.

Regeringen har endast beviljat att ersätta sjuklönekostnader för april och maj. Det tycker vi är felaktigt eftersom många företag har haft det tufft även under mars månad. Sjuklönekostnaden borde därför gälla retroaktivt från 1 mars 2020, det kommer vi att kämpa för, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan