< Tillbaka

Till fjällen med elbilen på sportlovet? Läs det här först!

Publicerad: 10 Feb 2022
Under sportlovsveckorna kommer många köra norrut med sina elbilar. Stefan Lawergren utbildar verkstäder och fordonslärare i säker hantering av el- och hybridbilar och tipsar om vad du som konsument bör tänka på.

Rent allmänt kan man säga – kör din elbil som vanligt och ladda din el- eller hybridbil som du brukar, men det är korrekt att en bil med någon typ av eldrift, oavsett om det är hel-el eller hybrid, är känslig för temperaturer. 

– Gemensamt för drivbatterier som används i bilarna är att de påverkas negativt av kyla, men också av för hög värme, säger Stefan Lawergren.

Stefan Lawergren är oberoende konsult inom verkstadsbranschen och utbildar personal hos bil- och plåtverkstäder, lärare på fordonsgymnasium, trafikskolor gällande handhavande och säker hantering av el- och hybridbilar i verkstadsmiljö i samarbete med bland andra AD-Sverige och Trygg-Hansa.

Om det uppstår något avvikande i bilens system så visas det i instrumenteringens informationsdisplay till föraren. Det kan gälla olika system som exempelvis däcktrycksvarning, för lågt däcktryck eller att det är dags att ladda.

– Det finns ett meddelande som är generellt för bilens högvoltssystem. Det är ”EV-System Service Required”, "Check electric vehicle system" eller snarlikt. Det skiljer mellan bilmodeller men betydelsen är den samma. Meddelandet betyder att bilens system har upptäckt något som avviker från vad som normalt förväntas, säger Stefan Lawergren.

– Troligtvis uppkommer meddelandena för att du har gjort något som är olämpligt, exempelvis låtit bilen bli för kall, säger han.

Det är, enligt Lawergren, ytterst ovanligt att bilen går sönder under körning eller av sig själv när den står parkerad under normala omständigheter.

– När en avvikelse uppstår i något av systemen så bestämmer bilens datorer vad som behöver göras, beroende på hur allvarlig avvikelsen är. Om bilens datorer bedömer att avvikelsen inte påverkar systemen allvarligt så går det att köra vidare, men du skall läsa i förarens handbok, alltså instruktionsboken, som råder föraren att uppsöka en verkstad, säger Lawergren.

Om en allvarlig avvikelse upptäckts ger bilen samma informationsmeddelande, alltså ”EV-System Service Required”, "Check electric vehicle system" och eventuellt med tilläggsinformation.

  • I vissa fall kan det vara så att bilens effekt minskas för att skydda bilen från skador, men att du fortfarande kan förflytta dig från motorvägen till en säker plats. Här gäller samma råd – följ anvisningarna i förarens handbok, säger Stefan Lawergren.

Hur påverkas el- och hybridbilar av låga temperaturer?

– Inte alls under förutsättning att föraren följer de anvisningar som finns i förarens handbok för bilen. Det tar däremot avsevärt längre tid att ladda batteriet när det är kallt. Det gäller både snabbladdning och laddning från 10 eller 16 ampere-uttag från en laddstation, säger Stefan Lawergren.

Den sladd som medföljer bilen vid köpet ska inte kopplas till vägguttaget i bostaden. Det är, enligt Lawergren, direkt farligt och medför risk för brand att ansluta och dra sladden via fönstret från stugan man hyr i fjällen till elbilen. Sladden som medföljer bilen ska bara användas till laddstationer som installerats av elektriker.

– Det har redan skett åtminstone en olycka där ett helt hus brann ner på grund av att laddsladden var fel ansluten. Det var i det fallet ett handhavandefel att använda laddsladden från bostadens vägguttag, säger Stefan Lawergren.

Kyla medför att batterier får minskad kapacitet. Vid temperaturer i batteriet runt -20 till -25 grader finns det en risk att bilens effekt minskas.

– Om det är kallare än -25 grader finns det risk att bilens system vägrar att starta bilen och vid temperaturer i batteriet kallare än -30 grader kan batteriet ta permanent skada, vilket gör att batterikapaciteten minskas permanent, säger Stefan Lawergren.

Vad gör man om man har en el- eller hybridbil och bor i norra Sverige där det kan vara väldigt kallt?

– Det går att anpassa handhavandet av bilen så att man med hjälp av planering och bilens inbyggda timer för laddning och uppvärmning av kupén ser till att bilens batteri inte skadas, säger Stefan Lawergren och tar följande exempel.

Säg att det är -33 grader. Man laddar bilen med dess inbyggda timer mellan klockan 24 och 05 och därefter med motsvarande timer förvärmer kupén till klockan 07 för att sedan åka till jobbet. På jobbet ansluter man bilen till en laddstation med timern inställd på laddning klockan 13-17. När man kommit hem så har man timern på schema för laddning klockan 24-05.

På det här sättet kommer temperaturen inuti batteriet aldrig ner i minusgrader.

Om man parkerar bilen en längre tid i kyla utan laddning?

– Om man ställer bilen exempelvis på en flygplats i -33 grader och åker på en semester i två veckor så kommer bilens batteri delvis förstöras om bilen står utan anslutning till elnätet. Batteriet tar permanent skada vilket gör att batterikapaciteten minskas permanent. Det här står att läsa om i förarens handbok, säger Lawergren.

I förarens handbok framgår det hur bilen skall hanteras vid extrem kyla och anslutas till elnätet när temperaturen förväntas att bli så låg så att batteriet kan ta skada.

Om man har en hybridbil där räckvidden på bensin räcker under skidveckan, behöver man ändå ladda drivbatteriet?

– Ja, batteriet blir skadat av den låga temperaturen om det blir för kallt inuti batteriet, därför gäller detsamma även om batteriet sitter i en hybridbil som kan starta på bensinmotorn.

– När du startar en el- eller hybridbil så laddas batteriet under körning. Det viktiga är då hur länge bilen står still utan laddning. En god tumregel är att ladda eller se till att bilen blir varmkörd en gång per dygn om det är extrem kyla, säger Stefan Lawergren.

Text: MARIA ERIKSSON

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan