< Tillbaka

SFVF - Ulf Stefansson, Benny Wallin, Pia Ericsson, Michael Bergvall, Bo Ericsson (och Sandra Norman, ej närvarande när fotot togs).

Tack bäste läsare och alla som gett sitt stöd till Fordonsproffs

Publicerad: 22 Dec 2020
- Att kommunicera nyheter och annan viktig information om vår bransch kräver mycket arbete. Samtidigt är det en högst prioriterad åtgärd för kunskap är makt, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Det räcker inte att hänvisa till andra media eller kopiera andras pressmeddelande, det krävs mer. Det som var en nyhet och till hjälp igår ska tjäna vårt arbete idag, men samtidigt förbereda och hjälpa oss att anpassa oss till det vi förväntar oss av morgondagen.

- I SFVF:s uppdrag ligger information och lobbying. Tack vare vårt arbete med myndigheter, samarbetspartners, verk och branschorganisationer samt vårt nationella och internationella kontaktnät har vi en unik tillgång till information.

När vi startade SFVF gav vi ut nyhetsbrev var tredje vecka, men nyhetsbreven blev för långa med tanke på allt som påverkar branschen. Det fick oss att öka antalet nyhetsbrev och skicka ut det var 14:e dag, men även då blev de för långa. Vi stod inför den stora utmaningen att lösa hur vi som branschförening skulle nå ut med information till våra medlemmar och övriga som berörs eller påverkar branschen, säger Bo Ericsson.

- Efter att ha kontaktat olika mediapartner, gjort undersökningar och även tagit i beräkning vilka kostnader det medför att välja olika kanaler, föll valet på en egen tidning. Det känns otroligt fint att få avsluta vårt första år med egen tidning genom att ge ut det fjärde numret av den tryckta tidningen. Nu summerar vi det första året och konstaterar att det har varit ett helt sagolikt bra år. Jag är så glad och tacksam för all hjälp och alla råd vi har fått av framför allt Olle Holm f.d. chefredaktör på MotorMagasinet men även av andra. Vi har fått mängder av glada tillrop och bekräftelser på att Fordonsproffs är en tidning att räkna med.

Med tanke på att Fordonsproffs inte fanns för ett år sedan känns det fantastiskt när vi summerar det första året. Vi har nu passerat 60 000 läsare av artiklar i det digitala flödet och drygt 20 000 läsare av den tryckta tidningen (inklusive läsare av online-versionen). Var tredje dag gör vi en analys av Fordonsproffs, vilka nyheter läsaren var mest intresserad av, hur artiklarna lästes, vilken dag och tid artiklarna lästes och i vilka länder vi har läsare.

- Tidningen är reklamfinansierad som de flesta andra tidningar för att inte belasta medlemmarnas medlemsavgifter och Fordonsproffs fokus är 100% verkstad vilket underlättar för annonsörer som vill nå rätt målgrupp, säger Bo Ericsson.

Nu tar Fordonsproffs ledigt men kommer tillbaka med nya krafter den 7 januari 2021.

 

Avslutningsvis vill vi på SFVF tillönska alla…

 

en riktig God Jul & ett riktigt Gott Nytt År

 

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners