< Tillbaka

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) skriver till Regeringen

Publicerad: 20 Nov 2020
Med anledning av medlemsstaternas “Expertgrupp för Motorfordon” som planeras till i början på december 2020 vänder vi oss till Regeringen med ett brådskande ärende på uppdrag av AIRC, CECRA och FIGIEFA med flera*, säger Bo Ericsson vd för SFVF. Vi känner en oro inför EU kommissionens förslag. Ärendet berör så kallad standardiserad åtkomst till RMI och procedurer för fordonssäkerhetsfunktioner (SERMI) som är avgörande för att verkstäder över hela Sveriges yta ska kunna serva och reparera bilar.

När vi nu skriver till svenska regeringen representerar vi fler än 500 000 företag, som totalt sysselsätter 4,3 miljoner arbetstagare inom fordonsmarknaden i hela EU, säger Bo Ericsson.

Den nya förordningen om typgodkännande av fordon 858/2018 och dess “Bestämmelser om reparations- och underhållsinformation” (RMI) gäller sedan den 1 september 2020.

Dock så riskerar utformandet av ny lag att underminera viktiga delar för vår bransch, därför ber vi regeringen att påtala följande:

  • Att ISO 18541-standarden kommer att vara robust nog för att undvika att underminera tillämpningsområdet för förordning 2018/858 avseende fordonets tekniska uppbyggnad.
     
  • Att åtgärda felen i den ändrade definitionen av den viktiga diagnostiska kontakten ombord (OBD), så att den inte minskar diagnostikförmågan hos allmän verkstadsutrustning.
     
  • Möjliggöra en utvidgning av SERMI-systemet (ursprungligen skräddarsydd för stöldskyddsrelaterat RMI), för att även nu även täcka utsläppsmanipulering. En felaktig tolkning av lagen, kan innebära att SERMI förvandlas till ett instrument som är oproportionerligt, opraktiskt och riskerar att sätta professionella oberoende verkstäder ur spel.

Den nya lagen får vidsträckta konsekvenser för hela fordonseftermarknaden och för medlemsstaternas rättsliga system. Även om branschen som helhet är helt överens om att SERMI-systemet ska antas utan ytterligare förseningar, måste detta göras på ett sunt och effektivt sätt. Lagen måste anpassas så att de praktiska och rättsliga följderna i medlemsstaternas regleringssystem förblir ofelbart vid en tolkning.

Mötet i expertgruppen "Motorfordon" i början på december är avgörande i detta sammanhang, säger Ulf Stefansson jurist hos SFVF. Detta är det tillfälle då våra frågor, farhågor och invändningar bör tas upp. Som företrädare för medlemsstaterna har Regeringen rätt att uttrycka våra åsikter och begära att EU-kommissionen tar hänsyn till dem när de utarbetar textmassa som ska vara juridiskt korrekt, tydlig och respektfull för de åtaganden som gjorts under lagstiftningsdiskussionerna, säger Ulf Stefansson.

Vi fruktar att om detta tillfälle inte utnyttjas kan det bana väg för ett enkelt antagande av lagstiftningsförslaget av EU-kommissionen, därför vill vi ha möte med Regeringen, avslutar Bo Ericsson.

Beskrivning av föreningar:

ADPA (European Independent Data Publishers Association),

AIRC (International Association of Body Repairers),

CECRA (European Council for Motor Trades and Repair),

EGEA (European Garage Equipment Association),

FIA Region I (Fédération Internationale de l 'Automobile),

FIGIEFA (International Federation of Automotive Aftermarket Distributors),

LEASEUROPE (European Federation of Leasing Company Associations).

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners