Sveriges Fordonsverkstäders Förening rustar för framtiden!

Publicerad: 17 Dec 2019
Kravet på kvalitetshöjande åtgärder för att vid köp av begagnad bil säkerställa god kvalitet är ett måste, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ledamot i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Kravet på kvalitetshöjande åtgärder för att vid köp av begagnad bil säkerställa god kvalitet är ett måste, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ledamot i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

I och med den ökande andelen missnöjda bilköpare av begagnade bilar, att SFVFs medlemsföretag utökar med bilhandel, ökat antal ärenden i ARN och ökat konsumenttryck leder sammantaget till att vi känner att vi måste agera, säger Ulf Stefansson jurist på SFVF.

Eftersom Kommissionen för den inre marknaden och konsumentskydd lagt ett nytt förslag om att sexmånadersregeln ska ändras till tolv månader måste vi agera. Bevisbördan vid försäljning av begagnade bilar ligger på säljaren att bedöma, om det är ett ursprungligt fel eller inte, säger Ulf Stefansson.

Vi rekommenderar våra bilhandlare att införa tjänsten Certifierad Fordonstestare för att bilköpare ska få ett tryggare köp. Förutsättningarna är att en Certifierad Fordonstestare har rätt utbildning och arbetar på en Godkänd Bilverkstad eller på en som är på väg att bli Godkänd Bilverkstad. Att göra en noggrannare test, än vad som oftast sker idag är ett måste, säger Bo Ericsson. Risken är annars att bilhandlaren kommer få stora reklamationskostnader, om denne inte kan visa ett korrekt testprotokoll och VDN. Om tredje part gör testen stärker det bilhandlarens trovärdighet vid en reklamation, säger Ulf Stefansson.

Antalet ARN anmälningar har ökat vilket innebär att under våren 2020 kommer vi att ha 67 nämndmöten som gäller området motor. Detta har fått SFVF att utöka vår ledamotskår till 11 personer. När den förändrade sexmånadersregeln (20a i Konsumentköplagen) förändras, räknar vi med att behöva ännu fler ledamöter, avslutar Bo Ericsson på SFVF.

Artikelarkiv

5 Aug, 2020, Extern artikel
Koenigsegg på besök hos Jon Olsson
3 Aug, 2020, Extern artikel
Duell: Polestar 2 mot Tesla Model 3
31 Jul, 2020, Extern artikel
Unik Volvo PV659 från 1936
27 Jul, 2020, Extern artikel
Mazda MX-5 Miata testad
20 Jul, 2020, Extern artikel
Köper man Polestar 2 av förnuft eller känsla?
17 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
21 Aug, 2020
SFVF:s Utbildning för kundmottagare och i konsten ”att lyckas med säljet”
Online med dator - via Microsoft Teams (3 tim),
25 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan