< Tillbaka

Sveriges Bildelsgrossister Förening och Sveriges Fordonsverkstäders Förening aviserar samgående – bildar helt ny branschorganisation för fordonseftermarknaden

Publicerad: 22 Sep 2022
De båda motorbranschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, har undertecknat en avsiktsförklaring om samgående. En helt ny branschorganisation för leverantörer av bildelar och tillbehör till fordonseftermarknaden och bilverkstäder kommer att se dagens ljus.

”Tillsammans blir vi en heltäckande branschorganisation för fordonseftermarknaden”, förklarar Johnny Bräster, ordförande SBF, och Bo Ericsson, ordförande SFVF, i ett gemensamt uttalande med anledning av offentliggörandet av organisationernas samgående och bildandet av den nya branschorganisationen.

Skälet till bildandet av den nya organisationen är att genom gemensamma krafter öka förmågan att driva viktiga branschfrågor i den mycket föränderliga värld som fordonssektorn befinner sig i sedan några år tillbaka.

”Omställningen till elektromobilitet och alltmer digitaliserade fordon, nya ägande- och brukarformer samt kravet på hållbar mobilitet och hållbara transportsystem, kommer att få djupgående konsekvenser för vår bransch. Tillsammans ökar vi slagkraften samtidigt som vi kan agera snabbare och dessutom på fler fronter samtidigt”.

”Genom samgåendet framtidssäkrar vi vår förmåga”, summerar Johnny Bräster och Bo Ericsson.

Redan idag har de båda organisationerna ett nära samarbete inom lobbying och opinionsarbete. I nuläget är frågor rörande en framtida EU-konkurrensreglering för bilverkstadstjänster och tillgång till bilens digitala innehåll livsviktiga för de båda organisationerna. De driver tillsammans även den svenska delen av lobbyalliansen AFCAR för verkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet, samt införandet av SERMI i Sverige. SERMI är en säkerhetsklassad e-legitimation för tillgång till bilens digitala innehåll.

”Det är mer som förenar oss än skiljer oss åt”, menar Johnny Bräster och Bo Ericsson.

Faktum är att Sveriges Fordonsverkstäders Förening initierades av SBF 2012 som en branschorganisation för fristående bilverkstäder.

Med åren har även företag i närstående branscher; däck, bilglas, rekond med flera, inom fordonseftermarknaden valt att ansluta sig till SFVF. Sedan 2016 har SFVF även en arbetsgivarorganisation, Verkstadsföretagarna, under sitt paraply. Verkstadsföretagarna kommer fortsättningsvis att vara kvar under den nya branschorganisationens paraply.

”Sveriges största motorbranschorganisation blir ännu starkare”, avslutar Johnny Bräster och Bo Ericsson sitt gemensamma uttalande med anledning av samgåendet.

 

 

Fakta SBF

Sveriges Bildelsgrossisters Förening, är en oberoende branschorganisation för Sveriges ledande leverantörer av reservdelar och tillbehör till den fristående fordonsmarknaden. Flera av medlemmarna driver olika bilverkstadskoncept t ex. Autoexperten, Mekonomen Verkstad och Bosch Car Service. SBF har 16 medlemsföretag, varav börsnoterade Meko Group är störst med en årlig omsättning på 12,5 miljarder kronor för hela koncernen. Ordförande är Johnny Bräster. SBF är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för leverantörer till den fristående bileftermarknaden, FIGIEFA.

 

 

Fakta SFVF

Sveriges Fordonsverkstäders Förening är en branschorganisation för bilverkstäder; service-och skadeverkstäder, gummiverkstäder, husbilsverkstäder och rekondare. Medlemsföretagen utgörs i huvudsak av fristående och entreprenörsdrivna verkstäder. SFVF har ca. 2000 medlemsföretag. Ordförande och t f vd för SFVF är Bo Ericsson. SFVF är medlemmar i de båda europeiska samarbetsorganisationerna CECRA (bilhandel och bilverkstad) och AIRC (karosseri och bilskadereparationer).

 

Kontakt:

Johnny Bräster, ordförande SBF, 0705-98 31 29 eller johnny@braster.nu

Bo Ericsson, ordförande och tf vd SFVF, 0725-85 19 54 eller bo.ericsson@sfvf.eu

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan