< Tillbaka

Svenska AFCAR i toppmöte kring sektorsspecifik datalagstiftning

Publicerad: 25 Maj 2022
Det europeiska lobbysamarbetet för verkstadens rättigheter och bilägarens valfrihet, AFCAR – the Alliance for the Freedom of Car Repair in the EU, har tillsammans med svenska AFCAR haft ett departementsmöte kring den fordons- och kundgenererade datan.

Föredragande inför representanter från Infrastrukturdepartementet samt Transportstyrelsen var Sylvia Götzen, generalsekreterare för samarbetsorganisationen för den fristående bileftermarknaden, FIGIEFA. Därutöver medverkade från svensk sida representanter från SBF, SFVF, M Sverige och FVU som tillsammans utgör svenska AFCAR.

Mötets syfte var i första hand att lyfta behovet av en sektorsspecifik lagstiftning kring den fordonsgenererade datan. Detta för att säkerställa fortsatt konkurrens på lika villkor inom eftermarknaden samtidigt som bilägarnas valfrihet, sett till tjänsteleverantör, ska befästas.

Sylvia Götzen lyfte speciellt fram den lösning som AFCAR presenterat för kontrollerad åtkomst av den fordonsgenererade datan, S-OTP, inför EU-kommissionen. Den digitala och molnbaserade plattformen möjliggör åtkomst till bilens hela digitala innehåll i realtid för tredje part – verkstäder, reservdelsleverantörer med flera.

Automotive access to Data
 

Detta så att verkstäder kan utföra förebyggande bilunderhåll, som kontroll av bilens trafiksäkerhets- och miljöprestanda samt möjliggör för leverantörer till fordonssektorn att bedriva innovations- och utvecklingsarbete.

– Det är nu vi lägger grunden till möjligheten att verkstäder fortsättningsvis ska kunna arbeta med fordon på ett konkurrensneutralt sätt. Datalagring kommer att styra tillgången till bilens DNA, säger Bo Ericsson, ordförande för verkstadsorganisationen SFVF. 

Även frågor avseende teknisk information (RMI) och det fordonsindustriella komplexets försök att försvåra åtkomst till bilens digitala innehåll genom IP-skydd avhandlades på mötet.

– Vi är glada över att vi har fått detta möte till stånd med de departement och myndigheter som bereder de lagar, regelverk och EU-förordningar som berör datafrågan från svensk sida. Vi ser också att det finns ett kunskapsbehov bland mottagarna om eftermarknadens samtliga aktörer samt konsekvenser för såväl verkstadssektorn som för bilägarna om man väljer att gå dit hän som fordonstillverkarna vill, säger Johnny Bräster, talesperson för svenska AFCAR.

Han berättar även att AFCAR:s arbete fortsatt sker enligt den plan som tidigare antagits.

– Vi har som målsättning att senast april 2024 ska en sektorsspecifik datalagstiftning, som komplement till EU:s Data Act vara på plats, avslutar Johnny Bräster.

 

// Michael Bergvall


 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan