< Tillbaka

Bo Ericsson

Striden hettar till inom EU för bilhandlarna när lagstiftningen förändras!

Publicerad: 17 Dec 2019
Cecra har flera viktiga frågor som bedrivs. En av dessa är rättigheterna till in-vehicle data, säger Ulf Stefansson jurist på SFVF. Det finns fortfarande ingen lagstiftning kring SERMI, därför vet ingen när det blir ”skarpt läge”. Biltillverkarna motverkar en lagstiftning och vill förhala det. Det räcker med att en komponent i ett helt nätverk av komponenter går via ECU som är säkerhetsrelaterat, så kommer verkstaden inte åt att reparera de andra komponenterna i nätverket, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

En annan stor fråga som berör bilhandel är mätarfusk på bilar, som innebär att marknaden och bilägaren förlorar 100 miljarder varje år. Det påverkar branschens trovärdighet negativt vilket vi arbetar för att motverka. Det är också ett av skälen till att vi har infört DIGITAL-SERVICEBOOK.COM, säger Bo Ericsson.

En annan stor fråga berör garantier och konsumenters rättigheter på marknaden, säger Ulf Stefansson. EU har beslutat om två nya direktiv på konsumenträttens område. Det är dels ett direktiv om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster, dels ett direktiv om försäljning av varor (konsumentköplagen) kallat 2019/771. Inom EU gäller fortfarande en garanti om 2 år för nya produkter vilken kan förkortas till 1 år för begagnade produkter. I Sverige gäller fortfarande 3 års reklamationsrätt för både nya och begagnade varor. Nu har Kommissionen för den inre marknaden och konsumentskydd lagt ett nytt förslag. Det nya förslaget innebär att 12 månaders ”garanti” kommer gälla för begagnade varor, medan nya varor får 24 månaders garanti.  6-månadersregeln kommer därav ändras till 12 månader vad gäller bevisbördan vid försäljning av begagnade produkter, säger Ulf Stefansson. Några nya ändringar i Konsumenttjänstlagen som berör försäljning av verkstadstjänster föreslås dock inte i direktivet. 

En särskild utredare ska ta ställning till hur direktiven ska genomföras i Sverige och uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2020.

Kravet på kvalitetshöjande åtgärder för att säkerställa kvalitén vid köp av begagnad bil är ett måste, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ledamot i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Antalet ARN ärenden har ökat med 50% på tre år. Ca 60% av inkomna ARN ärenden handlar om köp av begagnad bil. Nu befarar vi att antalet ARN ärenden kommer öka ytterligare, säger Bo Ericsson.

Därför har SFVF med hjälp av Training Partner tagit fram en utbildning som Certifierad Fordonstestare, för att fordonsköpare ska få ett tryggare köp. En Certifierad Fordonstestare har relevant utbildning och arbetar på en Godkänd Bilverkstad eller på en verkstad som är på väg att bli Godkänd Bilverkstad. En Certifierad Fordonstestare är en utbildad mekaniker, som genomgått utbildning hos Training Partner. Därefter utför testaren tredjeparts-test på begagnade bilar. I och med den ökade andelen missnöjda bilköpare av begagnade bilar, känner vi att vi måste agera, avslutar Ulf Stefansson jurist på SFVF.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan