< Tillbaka

Stor ökning av konkurser inom bilverkstäder och bilhandlare

Publicerad: 26 Okt 2021
Det ekonomiska läget för företag i motorbranschen under Corona-åren har varit synnerligen allvarligt. Under det senaste året har 37 procent fler bilverkstäder och bilhandlare gått i konkurs jämfört med året 2017/2018 före pandemin.

Fordonsproffs har gått igenom statistik från Proff.se som visar en skrämmande utveckling, men samtidigt också betydligt fler uppstartade företag.

Statistik från Konjunkturinstitutet visar att i princip alla sektorer inom näringslivet haft lägre omsättningen under corona-tiden. Inom tjänstesektorn är det mer dystert än inom tillverkningsindustrin.

Riksbanken konstaterar att de ekonomiska konsekvenserna för företag varit hårda och att antalet konkurser ökat. I snitt rapporterar Riksbanken om 20 procent fler ansökningar om konkurs i år jämfört med året innan. Riksbanken konstaterar också att många av de företag som ansökt om konkurs redan före pandemin hade en svag finansiell ställning.

Utvecklingen stämmer även för bilbranschen, men jämför man med åren före pandemin, exempelvis 2017-2018 med 2020-2021 är ökningen av konkurser i bilbranschen 37 procent högre i år. Samma trend är det om man jämför konkurser i stort i näringslivet. Det som är tydligt är att antalet konkurser ökat under pandemiåren.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har tittat på hela bilbranschen, alltså både verkstäder och bilhandeln, och kommit fram till 95 konkurser bara under september månad. Listan över konkursade företag inom motorbranschen fyller sida upp och sida ned.

– Många verkstäder levde redan före pandemin på gränsen till att gå ihop men det finns positiva inslag. De verkstäder som infört kvalitetsledningssystemet GBV (Godkänd Bilverkstad) och förbättrat sina rutiner har gått från nollresultat till vinst och därmed undvikit en konkurs, säger SFVF:s jurist Ulf Stefansson.

Stefansson menar att det är än mer viktigt i sämre tider att kräva betalning direkt av kunderna och inte mot faktura samt att inte binda lager med reservdelar.

– Det är också viktigt att tänka i nya banor för att nå kunden om hon eller han skulle dyka upp, säger Ulf Stefansson.

Claes Åström, många verkstadsföretag i konkurs, men också många nystartade bolag – vad tänker du om det?
– Jag är oroad över utvecklingen. Det blir svårare och svårare främst för mindre verkstäder, då kraven på kontroller, revisioner och utbildningar med mera bara ökar, säger Claes Åström, vd på SFVF.

ULF STEFANSSONS EKONOMIRÅD:

•Håll företagets eget kapital intakt enligt reglerna i ABL (aktiebolagslagen). Vid misstanke om att eget kapital inte är intakt måste en kontrollbalansräkning upprättas, annars riskerar man bli betalningsansvarig för företagets skulder.

•Be din redovisningskonsult om rapporter för att tidigt upptäcka brister.

•Förkorta kundens kredittid.

•Förhandla om en längre kredittid från dina leverantörer.

•Minska kapitalbindningen i företagets rörelsekapital (exempelvis lagret).

•Säg upp onödiga abonnemang och kostnader.

•Betala skatter och avgifter, annars riskerar du att bli personligt betalningsansvarig.

•För en dialog med din redovisningskonsult kring resultat och likviditet.

FAKTA (källa: Proff.se)

                                           Antalet konkurser/tvångsavvecklingar

Okt 2020-okt 2021        277

Okt 2019-okt 2020        224

Okt 2018-okt 2019        149

Okt 2017-okt 2018        104

Senaste året jämfört med motsvarande period 2017/2018 visar en 37 procentig ökning.

                                           Antalet nystartade bolag

Okt 2020-okt 2021        1735

Okt 2019-okt 2020        1601

Okt 2018-okt 2019        1326

Okt 2017-okt 2018        1184

Senaste året jämfört med motsvarande period 2017/2018 visar en 31 procentig ökning.

 

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan