< Tillbaka

Stark kritik mot obefintlig tillsyn av bilbesiktningen

Publicerad: 30 Apr 2021
Riksrevisionens granskning visar att tillgänglighet och valfrihet har ökat för bilbesiktningen men samtidigt har priser och klagomål ökat. Vad värre är så är Transportstyrelsens tillsyn i praktiken närmast obefintlig.

Omregleringen av besiktningsmarknaden skulle bland annat leda till större valfrihet för kunderna och högre konkurrens skulle leda till lägre priser, samtidigt som kraven på trafiksäkerhet och miljökontroll skulle vara fortsatt höga.

- Vad hände, tillgänglighet och valfrihet har ökat markant i stora och mellanstora städer. Däremot finns det delar av landet där läget är oförändrat sedan omregleringen, framför allt i glesbefolkade regioner vilket vi har påpekat, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

- När det gäller priserna har det dock inte blivit som riksdagen avsåg. Mellan 2010 och 2019 ökade priset för kontrollbesiktning med 56 procent – samtidigt som konsumentprisindex bara ökade med 10 procent.

Här har SFVF lagt förslag som skulle gynna fordonsägare: Eftersom fordonsägare servar bilen årligen skulle en verkstad kunna göra en säkerhetskontroll i samband med detta. Samtidigt skulle miljön gynnas eftersom bilägare skulle slippa åka långa avstånd i onödan, säger Bo Ericsson.

Även klagomål från kunder har ökat till såväl Swedac som till Konsumentverket. Detta trots att andelen bilar som underkänts i kontrollbesiktningen har minskat efter 2011. Under samma period har dessutom Transportstyrelsen i praktiken helt avvecklat sin tillsyn av besiktningsstationerna. Från att ha bestått av 5,5 heltidsanställda personer har myndighetens särskilda besiktningsgrupp successivt minskats till att enbart bestå av en analytiker.

- Vår bedömning är att Transportstyrelsen inte lever upp till sitt tillsynsansvar över besiktningsbranschen. Vi konstaterar samtidigt att regeringen har varit informerad om utvecklingen, men inte gjort något för att åtgärda den, säger riksrevisor Helena Lindberg.

När reformen genomfördes var riksdagen tydlig med att bara den som ”med hänsyn till ekonomiska förhållanden och allmänt gott anseende bedöms vara lämplig” skulle få bedriva besiktningsverksamhet.

Riksrevisionen konstaterar också att omregleringen inte ledde till den förväntade ökningen av entreprenörskap på området. Med en föreskriftsförändring från Transportstyrelsen skulle verkstadsbranschen kunna öka konkurrensen vilket skulle leda till lägre konsumentpris. Dessutom skulle miljöpåverkan minimeras, säger Bo Ericsson.

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan