< Tillbaka

Spansk besiktningsjätte växer på svenska marknaden

Publicerad: 13 Nov 2020
Volati har sålt av samtliga aktier i Besikta Bilprovning i Sverige Holding AB till spanska Applus+. Transaktionen, som ursprungligen kommunicerades den 20 oktober 2020, leder till att det blir en förväntad reavinst på cirka 750 Mkr för Volati. -Transaktionen är ett bevis på att det är lönsamt att driva besiktning idag, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

När monopolet togs bort var det för att en högre konkurrens skulle leda till lägre kostnader för samhällsmedborgaren.

Årligen besiktas ungefär 5,4 miljoner bilar i Sverige** av besiktningsföretag. Bilägare betalar ungefär 450 kr per besiktning. Varje bilägare kör i snitt uppskattningsvis minst 3 mil i snitt i onödan för att besiktiga sin bil. Med hänsyn till miljön, varför ska svenska bilägare i Sverige åka ens drygt 16 miljoner mil i onödan för att besiktiga sin bil, till en kostnad av 640 miljoner (40 kr/mil x 16 miljoner mil)? Varför ska vi släppa ut 274 000* ton koldioxid i onödan för att köra dessa 16 miljoner mil? Om bilverkstäder skulle få besiktiga eller göra säkerhetskontroller skulle priset sjunka. Varför ska bilägare behöva betala uppskattningsvis 2,4 miljarder för en besiktning, när bilverkstäder kan göra en säkerhetskontroll motsvarande en besiktning och bilägarna sparar 1,1 miljarder?

På en verkstad är alla utbildade till mekaniker och tekniker (minst tre års utbildning). På ett besiktningsföretag är endast en bråkdel utbildade mekaniker. Besiktningsteknikerna är som regel utbildade i det som besiktningsföretaget får och ska kontrollera. Därför är utbildningarnas längd till besiktningstekniker endast 3 till 15 veckor.

Om verkstäder får göra säkerhetskontroll kommer det också stärka glesbygden eftersom vi kanske skapar några nya arbetstillfällen, samtidigt som det ökar förutsättningarna för verkstadens möjligheter att överleva i glesbygden. Över hela Sveriges yta finns verkstäder, då ska fordonsägare inte behöva åka mil efter mil i onödan, säger Bo Ericsson.

Om verkstäder får göra säkerhetskontroll skulle detta spara både tid och pengar för alla fordonsägare, möjliggöra att verkstaden finns kvar på orten samt göra en bra insats för miljön. Frågan är, hur långt är det rimligt att fordonsägare ska tvingas åka? Norska, finska, holländska, brittiska och australienska verkstäder får besiktiga fordon. Jag gissar att det är av miljöskäl och kostnadsskäl för fordonsägare.

Varför ”gå över ån för att hämta vatten” när kunskapen redan finns på plats, undrar Bo Ericsson?

 

* Källa: www.utslappsratt.se

** https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/rapport-om-fordonsbesiktningsmarknaden-2016.pdf

 

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners