< Tillbaka

Skadeverkstädernas nya utmaningar

Publicerad: 9 Maj 2021
- Jag har på kort tid besökt ett flertal både märkes- och märkesoberoende lack och skadeverkstäder, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Elbilar är säkra bilar men skadade elbilar medför nya utmaningar som vi oftast är ovana att hantera. När jag ställer frågor som gäller hantering av elbilar, får jag sällan de svar som jag hade hoppats på.

- Varför åker jag då ut och besöker skadeverkstäder? - Jo det hänger ihop med det kraftigt ökande antal telefonsamtal som SFVF får ta emot från skadeverkstäder som nu börjar oroa sig över hanteringen av skadade elbilar.

Den erfarenhet SFVF skaffade sig i och med att vi deltog i Vinnovaprojektet på RISE, som handlade om risker med litiumbatterier, blir nu allt viktigare. Om en dryg månad släpps branschstandarden för elfordon. Den baseras delvis på Svensk Elstandards SS-EN 50110-1:2013. Svensk Elstandard och Elsäkerhetsverket har tagit del av arbetet av branschstandarden för elfordon som utarbetats av SFVF, MRF och BILS.

Det branschstandarden för elfordon inte reglerar på något sätt är om bilen krockar och vad som då kan hända, d v s vilka följder och risker som uppstår med skadade elfordon. Branschen behöver riktlinjer och instruktioner för hantering av skadade elfordon. Därför kommer arbetsgruppen nu ta fram del två till standarden som kommer beröra allt som inte är normaltillstånd, d v s en krockad elbil.

Redan nu bör skadeverkstäder som hanterar elbilar starta upp arbetet med att säkra upp verkstaden. Höjd kunskapsnivå för bärgare och nya rutiner och instruktioner är ett måste. Verkstaden bör avtala hur krockade elbilar ska parkeras och förvaras med bärgningsföretagen.

Jag rekommenderar att verkstaden alltid gör en riskbedömning när en krockskadad elbil kommer till verkstaden. Det är också viktigt att avtala hur avlämnande av bilen ska ske när verkstaden inte är öppen och bärgaren har nycklar till parkeringsområdet.

Bärgaren ansvarar för elbilen till dess att elbilen är parkerad på avsedd plats och nycklarna samt bärgarbeskedet är överlämnat enligt överenskommelse. Därefter övergår ansvaret till verkstaden.

Den stora frågan är om batteriet är skadat och hur verkstaden ska kunna känna till det om varningslamporna inte lyser.

Gör därför alltid en riskbedömning när en krockskadad elbil kommer in till verkstaden. Finns risk för skada på batteriet ska person med rätt kompetens göra en grundlig analys av batteriet, i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Tecken på att en grundlig analys behöver göras är till exempel:

  • Pyroteknisk enhet i fordonet har löst ut (krockvåld över 10G)
  • Strukturell skada på fordonet (mer än plåtskador)
  • Potentiell vattenskada på batteriet
  • Annan synlig skada på eller i direkt anslutning till batteriet
  • Eventuella felkoder

Kontrollera att inget läckage av kylarvätska uppstått inuti batteripacket.

Övervakning av elbilen kanske är ett måste tills elbilen har placerats på säker uppställningsplats alternativt att ingen risk för skada på batteriet har konstaterats.

IR-kamera kan användas för att mäta temperaturen om verkstaden misstänker kortslutning eller efter brand för att se att temperaturen på batteriet sjunker.

Om det uppstår en elbilsbrand är det viktigt att fundera på hur olika vindriktning kan medföra olägenhet eller fara för annan person, för att undvika rök-/gasexponering. Tänk på att det gäller kanske inte bara verkstadspersonalen utan även förbipasserande nyfikna människor eller fastigheter i närheten.

Öppna parkeringshus är fördelaktigt (för att hantera ev explosionsrisk om det uppstår en termisk rusning). Det är bra om krockade elbilar står under tak med tanke på att batteriet kan vara skadat och vatten kan rinna in och orsaka en kortslutning.

I relativt slutna utrymmen (till exempel parkeringsgarage) kan mycket omfattande ventilation krävas. Fler studier/beräkningar på realistiska scenarion rekommenderas i dessa fall.

Utomhus, dock är det fördelaktigt med väderskydd, särskilt om batteriet är exponerat. Här bör verkstaden fundera på att täcka bilen med en topp/presenning. I avtalet med bärgningsföretaget bör även det avtalas in att bärgaren täcker bilen när verkstaden inte är öppen. Dessutom bör verkstaden tänka på hur långt det bör vara mellan elbilen i händelse av brand till nästa brännbara föremål. 2 meter säkerhetsavstånd förhindrar ofta brandspridning, men till exempel i vindriktningen kan längre avstånd krävas. Många anger 10 meter (eller mer) som rekommenderat säkerhetsavstånd, men för en verkstad kan det bli ohållbart att avsätta >300 m2 för varje enskild elbil. Då ökar i stället kravet på hur den krockade elbilen ska förvaras.

En verkstad måste beakta hur man ska agera och hantera en skadad elbil som är inne på verkstaden. Beroende på vad som tidigare har angetts ovan måste en riskbedömning göras om skadans storlek och art. Ska elbilen vara inne i verkstaden, sitta i en riktbänk för ett större arbete under kortare/längre tid är det kanske lämpligt att demontera batteriet.

Kostnaden som uppstår för att demontera batteriet skall verkstaden ta upp med försäkringsbolaget eller den som ska betala för reparationen. Om verkstaden gör bedömningen att det finns en risk för att batteriet kan vara skadat och ingen vill betala för demonteringen bör verkstaden avsäga sig arbetet. Det andra alternativet är att avtala med berörd part (oftast försäkringsbolag) att de övertar ansvaret i händelse av en brand i elbilen.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan