< Tillbaka

Skärmdump av en informationssida på den tyska bilhandlaren Hotz Automobiles hemsida om hur man skyddar sin bil mot angrepp från stenmård.

Skadedjuret som ger merförsäljning åt allt fler tyska verkstäder

Publicerad: 5 Okt 2023
I Tyskland är den ett utbrett problem i samhället och den orsakar skador på bilar för flera tiotals miljoner euro. Nu erbjuder allt fler tyska verkstäder installering av skydd mot Stenmården.

Den från Centraleuropa och till Sverige invandrade stenmården ser än så länge ut att ha fått begränsad spridning i Skåne och Blekinge, men det har rapporterats om stenmårdsangrepp på både hus och ett mindre antal bilar i Sydsverige sedan det första djuret observerades i Sydsverige 1017.

I Tyskland, där skador från stenmård på bilar idag är en väl spridd företeelse, är det framför allt isolering och kablar och slangar och andra gummidetaljer som är utsatta delar där skadorna uppstår efter stenmårdens gnagande.

I Tyskland har det hittills ofta varit bilar som pendlar mellan olika delar av landet som drabbas. Stenmårdsangreppet rapporteras vara särskilt aggressiva då en stenmård får vittring av doftrester från andra stenmårdar i bilen, det vill säga annat revir. Och angreppen rapporteras vara mest frekventa under stenmårdens parningssäsong på vårvintern och sommaren.

Stenmårdsskydd
De skyddsåtgärder som brukar rekommenderas är:
Doftspray som sprutas i bilens motorrum och som genom sin lukt ska 2få mården att hålla sig borta. Metoden har dock inte visat ha varierande effektivitet.
Ultraljud som sänds ut från en enhet placerad i bilens motorrum. Ljudet uppfattas av mårdar men inte människor. Nackdelen är att det visat sig att mårdar i varierande utsträckning tycks ha en förmåga att efter ett tag vänja sig vid eller uthärda oljudet.
Elstötar. En utrustning bestående av en batterienhet sammankopplade med en handfull kontaktplattor vilka placeras på valda ställen i motorrummet. När mården nuddar vid någon av kontaktplattorna får den en obehaglig men ofarlig elstöt och skräms iväg. Har visat sig vara den effektivaste av alla hittills etablerade motmedel mot stenmården.

Skador från stenmård på bilar i Tyskland
Skador från stenmård på fordon är ett ökande problem i Tyskland. 2021 rapporterade tyska försäkringsbolag om totalt cirka 208000 skador från stenmårdsangrepp på hel- eller halvförsäkrade fordon. Skadorna uppgick till ett sammanlagt värde av cirka 92 miljoner euro, eller i genomsnitt cirka 450 euro per skadat fordon.

Källor: tidningen Auto-Bild, tidningen Autoservice-Praxis

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@svenskafordonsbranschen.se

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan