< Tillbaka

Ska det aldrig minska eller ta slut?

Publicerad: 6 Dec 2020
Privatimporten av fordon har ökat avsevärt sedan Sveriges inträde i EU 1995. Bakgrunden till ökningen kan ligga i de nya regler som då infördes, för att underlätta privatimport av fordon, som ett led i EU:s policy att öka konkurrensen på bilmarknaden inom EU. Enligt Larmtjänst AB stjäls det nästan två miljoner bilar varje år i Europa. En stor del av dem ”klonas” – det vill säga får förfalskade handlingar. Därefter säljs de framför allt till personer i Östeuropa men en hel del kommer också till Sverige. Enligt Larmtjänst AB är många av bilarna stulna utomlands.

Efter EU-inträdet kontrollerar tullen inte längre bilar från ett EU-land. Bilen körs istället direkt till bilprovningen. Utredningen av importbilar som stulits över hela Europa går hos polisen under arbetsnamnet Belgian Blue. Namnet anspelar felaktigt på att den belgiska nötrasen Belgian Blue skulle vara klonad. Kloning är biltjuvsslang för hur de stulna bilarna görs till legala svenska fordon genom att falska registreringshandlingar skaffas fram, antingen genom ändringar eller stöld av tomma blanketter. En bil stjäls någonstans inom EU och chassinumret ändras och förs in i handlingarna.

- Jag arbetade med Rikspolisstyrelsen (nu NOA) redan på 1990 talet, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF), och kommer ihåg att man då hittade 102 svenska lyxbilar i Budapest. Ingolf Fagerholm på NOA berättade redan då om att kloningen utvecklats till ett jätteproblem. Under 1999 kunde Polisen konstatera att ca 160 bilar som hade importerats till Sverige var stulna. Bilarna som låg i miljonklassen var vanligtvis av märkena BMW, Mercedes och Audi. De hade försetts med falsk identitet och förts till Sverige. I Sverige hade bilarna genomgått en besiktning. Via ett besiktningsföretag hade bilarna fått ett nytt registreringsnummer, varefter de såldes vidare till svenska bilköpare. Det finns inga sätt för en vanlig konsument att se att bilarna är stulna. Därför är det omöjligt att hävda att bilarna inte har köpts i god tro*. Mörkertalet för antalet importerade bilar till Sverige som är stulna är mycket stort. Lyxbilarna har huvudsakligen stulits i Belgien, Frankrike, Holland och Tyskland, liksom tillhörande fordonshandlingar.

Polissamarbetet mellan länder i Europa och inom EU fungerar relativt bra. Olika samarbetsformer för att begränsa problematiken med så kallade klonade bilar bedrivs inom såväl Europol som Interpol. På Interpol i Lyon finns bland annat ett centralt register över stulna bilar.

Vad som behövs är bland annat att verktygen för att komma åt problematiken förbättras samt utökade resurser, för att i större utsträckning kunna kontrollera importerade bilar som misstänks vara stulna. Problemet är att det inte görs någon identitetskontroll värd namnet i Sverige. Om man hade ett system för att t ex undersöka chassinumren ordentligt, skulle affärsidén med klonade bilar bli meningslös. De databaser som polisen har idag visar bara om en bil är stulen eller inte. Om det aktuella chassinumret är kopierat märks inget särskilt vid en sökning. Besiktningsföretagen kan över huvud taget inte göra några egna sökningar. Besiktningsföretag har inte den polisiära rollen att kontrollera om en bil är stulen. Besiktningsföretagets uppgift är att kontrollera att bilen som beskrivs i registreringshandlingarna överensstämmer med den bil som skall besiktigas, bland annat genom chassiidentifiering. Om den bil som skall besiktigas inte går att identifiera, begär besiktningsföretaget in ytterligare utredning som skall styrka identiteten av bilen. Förefaller handlingarna vara riktiga och bilen går att identifiera utifrån dessa handlingar får bilen ett nytt registreringsnummer. Ett annat problem är att de utländska myndigheterna ofta behåller originalhandlingarna, vilket medför att besiktningsföretaget endast får ta del av kopior.

Organiserad brottslighet ligger bakom bedrägerier med klonade leasingbilar enligt rikspolisen i Danmark, vilket man nyligen skrev om. Denna typ av bedrägerier är relaterade till organiserad brottslighet, bland annat med tillgång till specialister på området för att utföra konstruktiva förändringar av fordonets ram, enligt Thomas Rudbeck, pressansvarig på rikspolisen i Danmark.

Under det senaste året har Fleggaard Leasing sett en ökning av bedrägeriförsök med tyska leasingbilar av premiumklass, såsom Mercedes, Audi och BMW i synnerhet. Bilarna är vanligtvis stulna i Tyskland och härifrån säljs de vidare till danska bilhandlare.

För att komma till rätta med problemet kontaktade Fleggaard Leasing under våren Applus Bilsyn. Applus Bilsyn har utvecklat ett Kloningscertifikat som skyddar mot fusk med stulna bilar från utlandet. - Det är nog dags för Sverige att göra något liknande säger, Crister Åström f d kriminalkommissarie. Genom att kontrollera om ram-, motor- och växellådsnummer är korrekta, och genom att dyka in i bilens servicebok, COC-information (tillverkardata) och bilimportörens servicehistorik, kommer man sannolikt att kunna fastställa bilens identitet. Även Digital-servicebook.com försvårar eller förhindrar detta.

- Det kanske också är dags för biltillverkarna att ta sitt ansvar när det gäller organiserade bilstölder, säger Crister Åström f d kriminalkommissarie. Det borde inte vara svårt att bygga en bil som är obrukbar utan att rätt person registrerat sig i bilen, dvs det skulle kanske krävas både nyckel och en identifikation, t ex via BankID. Bilen är uppkopplad mot internet redan idag, så det borde gå att få till - men det kräver förstås en del arbete av biltillverkarna. Som det är idag får konsumenterna och försäkringsbolagen ta konsekvensen om bilen blir stulen. Ofta handlar det om bilar som betingar ett nyvärde på 500 000 - 1 000 000 SEK.

- I dagsläget har Biltillverkaren gjort sitt när bilen är såld men det skulle vara intressant att se en lösning med identifikation på samtliga bilar som säljs. Som bonus till detta skulle det vara intressant att placera en eller flera spårnings-identifikationer i fordonet på strategiska platser som skulle följa bilen under dess livslängd. Dessa skulle aktiveras när fordonet anmäls stulet, vilket skulle göra det möjligt för brottsutredande myndigheter, försäkringsbolag med flera att få reda på var fordonet befinner sig någonstans. Hur detta skulle kunna se ut vet jag inte men det kan andra människor säkert lista ut. Då kanske läget skulle bli lite bättre inom EU och sedan kanske övriga länder skulle följa efter. Bilstölder är mig veterligen ett globalt bekymmer, säger Crister Åström.

Nyligen beslagtogs 352 stulna fordon i en räd i 22 europeiska länder. Totalt 352 stulna motorfordon har beslagtagits på väg till sin slutdestination, till följd av den JAD (Joint action day) som arrangerades av Europol. **

Ytterligare 1 077 stulna fordonsdelar och dussintals förfalskade fordonsdokument har beslagtagits. Under den två veckor långa insatsen (12 - 23 oktober) gjorde man både gränsöverskridande kontroller samt inhemska kontroller i 17 EU-länder samt fem länder på Balkan.

- Lägger vi där till manipulerade vägmätare som kostar bilägare 8,9 miljarder euro årligen inom EU, får vi en härlig soppa som bilägare får betala via sina försäkringar, säger Bo Ericsson vd för SFVF. Inom EU är manipulerade vägmätare ett problem, vilket också Europeiska kommissionen har observerat i år. ***

Antalet skruvade mätare går kraftigt att minimera via Digital-servicebook.com som nu är Europas största leverantör av fordonsinformation, avslutar Bo Ericsson.

 

* Godtrosförvärv innebär att en köpare som förvärvar exempelvis en begagnad bil får äganderätten till bilen även om säljaren av något skäl inte hade rätt att sälja den, förutsatt att köparen var i god tro, d.v.s. inte kände till, misstänkte eller borde ha misstänkt att det fanns hinder mot försäljning.

Denna princip, extinktionsprincipen, gäller i Sverige till skillnad från många andra länder även vid förvärv av stöldgods.

** https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/352-stolen-vehicles-seized-in-jad-mobile-3-operation-spanning-across-22-countries

*** http://citainsp.org/wp-content/uploads/2018/05/20180523-joint-press-release-Ertug-report-final-corr.pdf

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan