< Tillbaka

SFVF på trafikutskottet om verkstädernas framtid

Publicerad: 27 Jan 2022
Branschförbunden SFVF och SBF uppvaktade i går trafikutskottet med en presentation av verkstädernas utmaningar när det gäller både elektrifiering och digitalisering. – Vi hade ett riktigt bra möte och har redan fått inbjudan att komma tillbaka, säger Bo Ericsson, styrelseordförande SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening Fordonsverkstäders Förening.

Det var trafikutskottet som bjudit in branschförbunden för samtal kring de förändringar som bilindustrin står inför och hur dessa påverkar branschen och då speciellt fordonsverkstäderna.

– Det har ju hänt så otroligt mycket de senaste åren så det är kanske inte så konstigt att alla konsekvenser av exempelvis elektrifieringen inte varit så uppenbara. Nu kan vi tydligt visa på att förändringarna kommer innebära stora konsekvenser för verkstäder, speciellt verkstäder i glesbygden, säger Bo Ericsson.

Anders Åkesson ( c ) är 1:e vice ordförande i Riksdagens Trafikutskott.

– Vi fick en bra redogörelse för de utmaningar som vi står inför och konstaterade snabbt att verkstadsbranschens frågor berör många av Riksdagens utskott, både civilutskottet för konsumentfrågorna, utbildningsutskottet för kompetensfrågorna, trafikutskottet för fordonsrelaterade frågor och näringsutskottet för konkurrensfrågorna. Därför kommer vi att bjuda in representanter från alla utskott och partier till ett rundabords-samtal ihop med branschförbunden, säger Anders Åkesson.

Åkesson menar att många frågor kommer marknaden reglera, som den bör, men att vid så här stora förändringar som förväntas måste lagstiftningen följa med.

– Vi måste gemensamt och i samtliga partier få klart bilen av hur svensk fordonsindustri inklusive alla dess förgreningar ska klara en global konkurrens, hur bilägarna ska kunna äga och bruka fordon och hur vi ska skapa konkurrens på lika villkor. Och kanske det viktigaste ur ett glesbygdsperspektiv – att det inte blir för långa avstånd till verkstäderna eller att verkstäderna utsätts för så hårda krav att det till slut bara återstår märkesanslutna verkstäder, säger Anders Åkesson.

Anders Åkesson hoppas att nästa möte kan äga rum redan under våren. 

Under mötet tog Bo Ericsson och kollegan Johnny Bräster från SBF (Sveriges Bildelsgrossisters Förening) upp frågor runt effekter kring digitaliseringen och elektrifieringen. Den enkät som SFVF skickat ut till medlemmarna med frågor om SERMI presenterades för att visa på vad verkstäderna tycker.

– Vi lyfte fram ny teknik och vilka konsekvenser som det får för verkstäderna, vem som driver utvecklingen, att biltillverkare vill ha ensamrätt på bilens DNA. Vi berättade också hur SERMI kommer fungera men också om miljömässiga och ekonomiska konsekvenser för verkstaden när förändringarna har genomförts, säger Bo Ericsson.

Enligt SFVF:s beräkningar har verkstadsbranschen 24 000 anställda, vilket motsvarar i snitt sex personer på en verkstad. Minst två personer av dessa måste vara utbildade för att möta kraven från elektrifieringen. 

Ett konkret förslag som SFVF lämnade till trafikutskottet var att ge branschförbundet statsstöd, i likhet med det stöd som fordonsbranschen fått, för att sköta den kompetensutveckling som måste ske för att verkstäder i glesbygden inte ska gå i konkurs. 

– Branschen behöver pengar för att möta de förändringar som görs. Som branschorganisation kan vi fördela pengarna till de utbildningsföretag som kan sköta utbildningen så att vi kan se till att alla verkstäder, oavsett var de ligger i Sverige, får möjlighet att genomföra utbildningen på ett kostnadseffektivt sätt, säger Bo Ericsson.

Text: MARIA ERIKSSON

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan