Benny Wallin, Utbildningsansvarig Verkstadsföretagarna

SFVF och Verkstadsföretagarna tar ansvar tillsammans med Skolverket

Publicerad: 23 Nov 2020
Regeringen har gett Skolverket uppgiften att planera och genomföra en övergång från nuvarande kursbetyg till ämnesbetyg. SFVF och Verkstadsföretagarna har av Skolverkets Nationella Programråd för Fordons- och transportprogrammet inbjudits att aktivt delta i utvecklingsarbetet som beräknas pågå till 2022.

- Det här är ett välkommet uppdrag som Regeringen gett till Skolverket, där 2 300 av våra medlemsföretag genom representationen i Nationella Programrådet nu har möjlighet att påverka framtidens utbildningsinnehåll och kriterier för betygssystem, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande i Verkstadsföretagarna. Vi kommer med våra företags teknikexperter att kunna bidra med expertråd både på bredden och djupet. Ämnesbetyg kommer att gynna både rekrytering och kvalitet i yrkesutbildningen även fast det är skolan som sätter betygen, fortsätter Bo Ericsson.

- Vi vet att var fjärde elev idag lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. En orsak kan vara att om ett ämne ingår i flera kurser och om eleven missar någon del, kan det innebära att hen inte får ett fullständigt slutbetyg i en eller flera kurser. Systemet med kursbetyg innebär stress för lärare och elever och är oförlåtande. Ämnesbetyg skulle ha en positiv effekt på elevernas resultat, säger Benny Wallin som är utbildningsansvarig hos Verkstadsföretagarna och ledamot av Nationella Programrådet för Fordons- och transportprogrammet. Har man ämnesbetyg finns det all anledning att läsa färdigt och få ett fullständigt betyg i de ämnen man satsat på. En elev med fullständiga ämnesbetyg kommer att ha lättare för att läsa in högskolebehörighet jämfört med idag. En annan viktig fördel är att det kommer bli enklare för våra medlemsföretag att hitta nya medarbetare med kompetens just inom de områden man vill ha, exempelvis diagnostik, ellära, skadeberäkning, kundbemötande eller hydraulik, fortsätter Benny Wallin.

- Förändringsarbetet kommer att starta i det Nationella Programrådet redan nu under december 2020. Skolverket och programmets huvudexperter kommer att en gång i månaden träffa programrådsledamöter och utsedda experter i ett arbetsmöte och driva projektet framåt. SFVF och Verkstadsföretagarna kommer att engagera medlemsföretagens experter i utvecklingsarbetet. Det är av stort värde att våra experter också är insatta i skolans och lärarnas förutsättningar, säger Benny Wallin.

- Vi ser nu fram mot att aktivt få delta nationellt i förändringen till ett modernt betygssystem, vilket absolut skapar nya och bra framtidsförutsättningar för både elever och fordonsbranschen, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

Bilverkstadspodden
Lyssna på  
26 Apr, 2021
Energismarta fordonsverkstäder - kostnadsfri - välj själv när du vill genomföra kursen
Energimyndigheten och SFVF har tillsammans tagit fram utbildningen som riktar sig till fordonsverkstäder, Interaktiv webbkurs
26 Aug, 2021
VERKSTADSJURIDIK - utbildning för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim), Utbildningsledare: Bo Ericsson
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser