< Tillbaka

SFVF och Verkstadsföretagarna deltog i viktig konferens om PRAO i Skåne

Publicerad: 9 Dec 2020
Det var tisdagen den första december som Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) tog plats i paneldiskussionen vid en virtuell konferens med fokus på PRAO, vilken arrangerades av ESF-projektet PRIS, Prao i Skåne, IUC Syd, Region Skåne samt ett antal kommuner. Intresset för att medverka var stort, med över 200 deltagare från skolor, kommuner och näringslivet.

Deltagarna fick alla ta del av många goda exempel på hur både skola, kommuner och näringslivet planerar och genomför de för både ungdomarna och näringslivet viktiga PRAO-perioderna, som ju ofta är årskurs 8-elevernas första riktiga kontakt med arbetslivet. Kanske en kontakt som präglar ungdomarnas yrkesval utifrån de erfarenheter och intryck de får under sin PRAO-tid av både företaget såväl som av branschen.

Det var många fina tips, idéer och koncept som utbyttes i både föreläsningar och paneldiskussioner. Utöver goda exempel och förebilder fick deltagarna en god inblick i de frågor kring arbetsmiljö och riskbedömning som ju är extra viktigt att ha god koll på, när man tar emot minderåriga elever på en arbetsplats.

Bo Ericsson som är vd i SFVF och styrelseordförande i Verkstadsföretagarna berättade om hur fordonsbranschen arbetar med dessa frågor och hur viktigt det är för fordonsbranschen att företagen verkligen är med och visar framfötterna när det kommer till att ta emot PRAO-elever, löpande ta kontakt med skolor och kommuner och framförallt att vara goda ambassadörer och förebilder för ungdomar som står inför ett av sitt livs viktigare beslut; att välja utbildningsväg och yrke.

Med ett så stort rekryteringsbehov vi har i fordonsbranschens företag duger det inte att slarva bort denna möjlighet att möta intresserade och nyfikna ungdomar ute på de egna företagen, var ett av de budskap som Bo Ericsson hade med sig i paneldiskussionerna.  Därför hade man möjligen förväntat sig ännu bredare uppslutning från fordonsbranschens företag och organisationer, var en reflektion som gjordes.

SFVF driver som bekant även ett eget ESF-projekt i Skåne och Blekinge, Framtidens Fordonsverkstad. Även här är PRAO-frågorna ett av de områden man fokuserar på i samarbete med PRAO i Skåne, för att nå nya målgrupper och väcka intresse för branschens yrken och fordonsprogrammet. Från Framtidens Fordonsverkstad medverkade projektutvecklaren Bo Lindman, som i diskussionerna bland annat belyste vikten av att tänka brett när man letar PRAO-platser. Det lilla företaget eller de mer specialiserade yrkesrollerna i branschen kommer inte alltid fram i ”bruset” ansåg Bo Lindman och tillsammans med Bo Ericsson delade han med sig av några tankar och idéer om hur man kan bli bättre från både företagens sida och skola/kommun i detta viktiga utbyte. Det finns all anledning att följa upp och fortsätta det viktiga arbetet kring PRAO-frågorna. Inte minst då branschens fortsatta rekryteringsbehov knappast lär minska.
 

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

2 Dec, 2022, Extern artikel
Continental förvärvar Backes Transportbandservice AB
1 Dec, 2022, Extern artikel
Stigande priser på drivmedel förändrar körbeteende
1 Dec, 2022, Extern artikel
Trelleborg åläggs att betala böter
30 Nov, 2022, Extern artikel
BKT – sluta fylla däcken med vatten
30 Nov, 2022, Extern artikel
Ny isgreppsmärkning på däcksidan
 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners