< Tillbaka

SFVF och SBF i fortsatt dialog med Konkurrensverket

Publicerad: 30 Sep 2022
Efter önskemål från Konkurrensverket, KKV, har Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, haft ytterligare ett möte kring framtidens konkurrensreglering av motorfordonseftermarknaden inom EU.

”Jämfört med vårt förra möte som skedde tillsammans med de europeiska lobbyalliansen AFCAR som föredragande, har vi denna gång talat om eftermarknaden ur ett svenskt perspektiv samt framfört våra ståndpunkter sett till hur vi önskar att Konkurrensverket ska agera som nationell tillsynsmyndighet i frågan”, berättar SFVF:s Bo Ericsson som deltog i mötet i mötet med KKV tillsammans med Ulf Stefansson, SFVF, Johnny Bräster, SBF, Robert Hård, Meko Group och SBF, samt Göran Björklund, rådgivare i Public Affairs.

Bo Ericsson beskriver mötet som bra och utvecklande samt att det skedde som en del av det pågående samrådet med EU-kommissionens Konkurrensdirektorat kring EU-förslaget till en förlängning av det innevarande konkurrensregleringen med fem år från och med 1 juni 2023. Detta efter en anpassning till fordons- och mobilitetssektorns utveckling.

”Vi belyste frågan ur flera synvinklar med inriktning på en fortsatt konkurrensreglering men med anpassning till ny teknik och nya tjänster samt att de styrande riktlinjerna måste vara tydligare för att värna verkstädernas rättighet att konkurrera och konsumenternas valfrihet”, säger Ericsson.

Ett viktigt ingångsvärde är de befarade konsekvenserna för små verkstäder inte minst på lands- och glesbygden om de utestängs på ett eller annat vis från att kunna genomföra en fackmässig reparation.

”Vi ser en tilltagande utslagning sedan 15 år tillbaka av framför allt verkstäder på den bilberoende lands- och glesbygden. Från SBF:s sida driver vi sedan 2017 tillsammans med SFVF en kampanj för att motverka utarmningen av viktig samhällsservice som bilverkstaden utgör. Vi pratar om bilverkstadsdöden när vi driver opinion”, berättar Johnny Bräster och tillägger att KKV öppnat upp för en fortsatt dialog för att öka kunskapen inom myndigheten om hur eftermarknaden fungerar samt vilka risker det föreligger för eventuell konkurrensbegränsning.

”Vad vi vill ha från den fristående eftermarknaden, är fortsatt konkurrens på lika villkor. Det kan knappast bli tydligare än så”, avslutar Johnny Bräster.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan