< Tillbaka

SFVF informerar riksdagspolitiker om risker med elfordon

Publicerad: 24 Maj 2022
Finns det risker med elfordon? Den frågan fick SFVF av riksdagspolitikern Ingmar Kihlström från KD. Svaret på frågan är båda ja och nej. SFVF redde ut frågetecken på plats i riksdagshuset och gav råd om nödvändiga åtgärder för branschen i framtiden.

Elfordon är inte farligare än fossilt drivna fordon, snarare mindre farliga. Däremot kan skadade elfordon och för låg kunskap om elfordon bli ett problem. Vi har sett flera exempel där elbilsägare laddar sin elbil i 240 volts uttag eftersom det finns för få laddstolpar. Problemet med att vissa laddstationer kräver nedladdade appar leder sannolikt till att färre väljer att ladda på ett korrekt sätt.

– Skadade elfordon är ett stort problem för de som tvingas ta hand om dessa. Risken finns inte bara på bilverkstäder utan även polisen, bärgare, räddningstjänsten, ambulanspersonal med flera. Vi är fortfarande i lärofasen när det gäller elfordon - och elbilar i synnerhet . Om det pratade vi om vid vårt besök i riksdagshuset, säger Bo Ericsson, styrelseordförande SFVF.

Från politiskt håll finns ett stort intresse av att få kunskap om vilka hinder som finns för en snabbare omställning till elfordon, men även vilka risker det innebär när ett elfordon brinner. Det uppstår olyckor helt i onödan och det arbetar SFVF för att minimera genom bland annat informationsspridning. 

Ingmar Kihlström, som har lång erfarenhet och jobbat i bilbranschen i hela sitt liv, efterfrågade vilka politiska åtgärder och ändringar av lagar som krävs för att underlätta en omställning. 

– Näringslivet och myndigheter måste arbeta nära varandra för att lösa utmaningarna Den tekniska utvecklingen går fort och myndigheter har svårt att följa den. Vi måste också förstå att både elfordonsförare som verkstäder måste få mer kunskap. Verkstäder måste utbilda sin personal. När jag har frågat elbilsägare om hur många som läst sin instruktionsbok är svaret nästan alltid nej och det är inte bra, säger Bo Ericsson.

SFVF tycker att det borde finnas en snabbåtkomst till batteriet för att kyla och släcka. I dag krävs det cirka 11 kubik vatten för att släcka en brand i en elbil, mycket på grund av att batteriet ofta ligger inkapslat i golvet på elbilen. Dessutom är släckningsvattnet som blir kvar efter branden kraftigt kontaminerat. 

För att förhindra allvarliga olyckor vid laddning av elfordon borde man införa ett ”early warning-system” i slutna utrymmen som allmänna parkeringsgarage. Sådana system finns i dag från flera leverantörer, bland annat Dafo som nyligen presenterade ett system som motsvarar en rökgasdetektor.

Brandvarnare eller IR för att detektera värme eller brand fungerar inte optimalt eftersom det tar för lång tid innan det larmar, en rökgasdetektor indikerar och larmar avsevärt tidigare. 

När olyckor inträffar med ett el- eller gasfordon saknas ofta kunskap om risker med brinnande gas och elfordon. SFVF anser att det borde finnas exempelvis länstekniker som har expertkunskap om metan- och vätgas och elfordon med ett etablerat kontaktnät. Ingen ska behöva skadas för att det saknas kunskap. 

Avslutningsvis anser SFVF att politiker borde ge statsstöd till utbildning – och i glesbygd även till investeringar – för att främja motorbranschens omställning motsvarande de program som finns för fordonsindustrin.

SFVF fick med sig ett flertal punkter som föreningen kommer jobba vidare med där politikerna behöver ett bättre underlag.

Inom kort släpps också en vägledning från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, som SFVF har varit med och tagit fram och som bland annat syftar till att hjälpa Räddningstjänsten.

På bilden: Bo Ericsson, SFVF, Ingmar Kihlström, KD, och Johnny Bräster, SBF.

 

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan