< Tillbaka

Bo Ericsson, SFVF

SFVF får europeiskt stöd i sin kritik av Tesla

Publicerad: 22 Jul 2020
Union of the European Lubricant Industry (UEIL), paraplyföreningen för den europeiska smörjmedelsindustrin för små och medelstora smörjföretag, ger sitt stöd till SFVF:s kritik av Tesla.

- UEIL har informerat Konkurrensverket (KKV) om att de har anmält Tesla till den nederländska konkurrensmyndigheten eftersom man anser att Tesla har agerat på ett sätt som inte är förenligt med de skyldigheter som åläggs en tillverkare av motorfordon vad gäller konkurrensregler och tillgång till information för underhåll och reparation av fordon. UEIL har fått information om att SFVF har anmält Tesla i Sverige och därför har UEIL nu kontaktat KKV för att stödja oss, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

UEIL med medlemmar i mer än 22 europeiska länder representerar över 450 smörjmedelsföretag som tillverkar och distribuerar smörjprodukter under sina egna varumärken i hela EU. Det är UEIL: s politik att gynna fri och rättvis konkurrens inom ramen för såväl rådande EU-lagar som nationella lagar.

- Det är viktigt att komma ihåg att reparation och underhåll utgör en mycket hög andel av konsumenternas totala utgifter för sina fordon, vilket i sig utgör en betydande del av den genomsnittliga hushållsbudgeten.

Nu gäller det Tesla, men om denna typ av beteende tolereras är det sannolikt att andra tillverkare kommer att bestämma sig för att göra detsamma. Påverkan på konsumenter och oberoende operatörer kan därför bli betydligt större. EU Kommissionen har fastslagit att en högre konkurrens leder till lägre konsumentpriser och det gäller oavsett om det är bilar, resor eller reparation av en cykel. Nu överväger SFVF att göra en anmälan till EU domstolen, säger Bo Ericsson och Ulf Stefansson, jurist på SFVF.

Vad UEIL främst påpekar till KKV är att EU:s inre marknad omfattar ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas.

UEIL påtalar att det enligt förordning (EG) nr 715/2007, ska ges obegränsad tillgång till information om fordonsreparationer, via ett standardiserat format som kan användas för att hämta teknisk information och få en effektiv konkurrens på marknaden för fordonsreparation.

Om de här principerna ska kunna genomföras anges det i artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2007 att tillverkare ska tillhandahålla obegränsad och standardiserad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon till oberoende operatörer på ett snabbt och lättsamt sätt.

Som bekräftats av Europeiska kommissionen innehåller sådan information helt klart de tekniska specifikationerna för reservdelar och produkter som ska användas för underhåll. Detta inkluderar tillgång till information om tekniska specifikationer för smörjmedel som ska produceras och används för underhåll av motorfordon. För alla typer av applikationer bör därför Tesla nämna de tekniska specifikationer som krävs menar UEIL. Utan tekniska specifikationer kan inga oberoende leverantörer tillverka eller leverera konkurrerande produkter på marknaden.

Sedan 2017 har UEIL varit i kontakt med Tesla utan någon större framgång. UEIL påpekar att de vid flera tillfällen har försökt fånga Teslas uppmärksamhet, vad gäller det faktum att Teslas information inkluderar konkurrensbegränsande uttalanden.

Här är exempel på Teslas uttalanden:

  • ”Använd endast äkta Tesla-delar och tillbehör”
     - Tesla kräver användning av äkta Tesla-delar och tillbehör.
  • ”Köp dessa delar från Tesla, där de är professionellt installerade och där du kan få expertråd om modifieringar av Model X”
    -Användning av icke original från Tesla som installeras, kan påverka prestandan för Model X och säkerheten.
  • ”Om Model X är inblandad i en kollision, kontakta Tesla för att se till att den repareras med äkta Tesla-delar.”
    - Tesla kräver användning av äkta Tesla-delar.

- Vidare skriver Tesla enligt UEIL:  ”Att reparatörer och försäkringsbolag kan föreslå att man använder icke-originalutrustning eller reservdelar för att spara pengar. Dessa delar uppfyller dock inte Teslas höga standardkrav för kvalitet, passform och korrosionsbeständighet. Dessutom täcks inte originalutrustning och reservdelar av garantin. Model S ska servas av Tesla-certifierade tekniker. Skador eller fel orsakade under reparationer utförda av icke-Tesla-certifierade tekniker omfattas inte av garantin.”

UEIL menar att Tesla inte kan säga i allmänna termer att de här delarna inte uppfyller Teslas standarder och inte omfattas av garantin. Den här typen av frågor kan endast hanteras från fall till fall. Om Tesla anser att en given reservdel inte uppfyller deras tekniska krav måste de kunna bevisa detta.

En fordonstillverkarens garanti får inte villkoras på sådant sätt att den som genomför reparations- och underhållsarbete riskerar att få sin garanti förlorad om de här arbetena inte utförs inom fordonstillverkarens godkända reparationsnät.

- Tyvärr finns det flera exempel, säger Bo Ericsson.

Beteendet strider mot konsumenternas intressen som berövas rätten att välja mellan olika produkter och olika tjänsteleverantörer.

-  Det är också orättvisa metoder som strider mot oberoende reservdelstillverkare, distributörer och oberoende reparatörer som inte har möjlighet att konkurrera, säger Ulf Stefansson.

En monopolsituation strider mot syftet med EU:s öppna och fria inre marknad. Det är märkligt, att när det gäller de flesta varor och tjänster är gemene man emot monopolliknande situationer men när det kommer till bilar och reparationer verkar biltillverkarna anse att detta är OK, avslutar Bo Ericsson.

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan