< Tillbaka

Foto: Bilia och SFVF

SFVF: Biltillverkarnas allt starkare grepp om värdekedjan utarmar konkurrensen

Publicerad: 21 Dec 2022
Omvandlingen av bilbranschen där biltillverkarna tar ett allt starkare grepp om hela värdekedjan och återförsäljarna och verkstäderna blir allt färre utarmar konkurrensen och höjer priserna. Nu behöver EU agera för att garantera bilhandlarna och verkstäderna skäliga avtalsvillkor, menar SFVF:s vd Bo Ericsson.

Bilvärlden genomgår just nu en radikal omvandling. Tillverkarna pressas av EU att investera i elektrifiering och försöker pressa sina distributionskostnader för att öka lönsamheten. Detta visar sig särskilt genom att allt fler biltillverkare ersätter de ursprungliga distributionsavtalen med agentavtal. I dessa förhandlingar försöker vissa biltillverkare kapa åt sig en större andel av intäktskakan från distributörerna och resten av fordonsvärdekedjan (återvinning, leasing etc.).

Dialogen mellan tillverkarna och distributörerna om distributionsnätets framtid, som förs i slutna rum, leder till att nya och ofta oskäliga avtalsvillkor genomförs. Det har fått den europeiska branschorganisationen CECRA att begära att sekretessklausulerna upphävs snarast eftersom de inte möjliggör en öppen dialog och balanserade förhandlingar mellan tillverkare och distributörer.

Enligt resultaten av en undersökning som genomfördes av CECRA:s franska medlem Mobilians av återförsäljare och agenter av alla märken uppger 60 procent av distributörerna att de inte är informerade om de avtal som diskuteras medan 80 procent av dem inte är redo att underteckna dem.

Många bilhandelsföretag kommer inte att kunna stå emot konkurrensen utan kommer att tvingas lägga ned. En utveckling som vissa biltillverkare medvetet styr mot eftersom de redan har meddelat en bantning av sitt distributörsnätverk.

Denna utveckling slår i första hand mot den lokala sysselsättningen i mindre och medelstora städer och i glesbefolkade områden, där bilhandeln och bilverkstäderna spelar en mycket viktig roll för både det lokala näringslivet och lokalsamhället. När bilhandlaren som också har verkstad och butik försvinner från orten så också går ett antal arbetstillfällen förlorade – både direkt och indirekt.

Men denna utveckling, där biltillverkarna får ett allt starkare grepp om bilförsäljningen och hela eftermarknaden och där bilhandlarna och verkstäderna blir allt färre, slår inte bara mot servicen och sysselsättningen på landsbygden och i många mindre och medelstora städer. Denna utveckling försämrar också konkurrensen i bilhandeln och bidrar till högre priser på bilar och på verkstadstjänster för konsumenterna. Samtidigt som en utveckling mot allt färre bilhandlare och verkstäder förstås minskar valfriheten för konsumenterna.

Som ett av EU:s mest glesbefolkade och mest bilberoende länder är Sverige väldigt utsatt och därför arbetar vi på SFVF hårt tillsammans med våra europeiska branschföreningar (CECRA och AIRC) för konkurrensens bästa.

Bo Ericsson
vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan