< Tillbaka

SFVF är med och driver hanteringen av skadade elbilar i Europa

Publicerad: 27 Dec 2021
Den europeiska branschorganisationen för skadeverkstäder AIRC startar en arbetsgrupp för hantering av skadade elbilar efter förslag från SFVF. Under vårens möte kommer SFVF:s representant Bo Ericsson att bland annat visa en rökgasdetektor som kan bli viktig i verkstädernas säkerhetsarbete.

SFVF driver många viktiga frågor i olika europeiska branschgrupper. AIRC organiserar 50 000 europeiska skadeverkstäder i lobbyarbete, kompetens- och omvärldsfrågor. Standarden EuroGarant är ett exempel som AIRC tagit fram. AIRC ingår i den branschöverskridande lobbyorganisationen AFCAR, där svenska verkstäders talan förs av den svenska AFCAR-alliansen. Förutom SFVF finns Sveriges Bildelsgrossisters Förening, Fordonsutrustarna och Riksförbundet M Sverige representerade i den svenska avdelningen. 

Bo Ericsson är SFVF:s representant. Han är också djupt involverad i säkerhetsarbetet som bedrivs inom SFVF när det gäller hanteringen av skadade elbilar.

– Vi måste säkerställa att hanteringen av skadade elbilar hanteras på rätt sätt i alla led, säger Bo Ericsson.

Vid senaste AIRC-mötet i Bologna lades stor vikt vid elfordon.

– Jag berättade då om Sveriges branschstandard kring elbilar och beskrev vårt arbete för all hantering av skadade elbilar och det ledde till att man valde att skapa en ny arbetsgrupp. I och med att många länder inom EU är med i AIRC – och Japan anslöt sig under hösten – har vi nu input från tusentals skadeverkstäder, säger Bo Ericsson.

Under första kvartalet nästa år kommer första mötet äga rum och då ska varje land redovisa hur långt man kommit med säkerhetsarbetet. Därefter ska gruppen bland annat diskutera riskbedömning av skadade elbilar, karantänplatser och vad man lärt sig efter att elbilar brunnit.

– Alla länder kommer också visa lösningar och säkerhetsåtgärder som tagits fram. Från Sverige kommer vi visa en rökgasdetektor som är helt unik i sitt slag. Det finns problem att enbart förlita sig på att IR ska upptäcka en temperaturförändring, eftersom IR kan ha svårt att se genom glas och plåt, säger Bo Ericsson.

Kan du säga något mer om rökgasdetektorn?

– Nej, inte i nuläget. Jag kommer återkomma om det här på Fordonsproffs så fort det går, säger Bo Ericsson.

Claes Åström, vd SFVF:

– En viktig del av SFVFs arbete är att vara representerade i europeiska arbetsgrupper. Vi ser till att vara med på möten, diskussioner och påverka så mycket som möjligt för att se till att våra verkstäder ska få bra förutsättningar och samma konkurrensmöjligheter oavsett om man är fristående eller auktoriserad, säger Claes Åström, SFVF:s vd.

Fotnot: 

AFCAR står för Alliance for Freedom of Car Repair in the EU.

AIRC star för Association Internationale des Reparateurs Carrosserie

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan