< Tillbaka

Säljaren ansvarar för att uppgifter i serviceboken är korrekta.

Publicerad: 5 Mar 2020
När en uppgift om byte av kamrem visade sig felaktig förlorade säljaren. Bilköparen köpte en bil där mätarställningen vid leveransen visade 18 200 mil. När bilen hade gått 19 516 mil gick kamremmen av. Enligt en uppgift i serviceboken skulle kamremmen ha bytts ut vid 15 937 mil. Uppgiften som gällde att byte av kamremmen hade skett visade sig vara felaktig.

Säljaren ville inte bekosta köparens yrkande, eftersom det inte förelåg någon anledning att ifrågasätta uppgifterna i serviceboken i samband med försäljningen.

Serviceprotokollet är som bekant en värdehandling.

Ett enkelt och bra sätt för att ha kontroll är att använda vår Digitala Servicebok (https://digitalservicebog.dk/support/sfvf/?lang=sv), säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Enligt konsumentköplagen måste bilen stämma överens med beskrivningen enligt avtalet. Enligt samma lag anses bilen felaktig om den avviker från vad som föreskrivits eller om bilen i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.Säljaren svarar för fel som har funnits vid tidpunkten för köpet, även om felet visar sig först senare. Det är nu klarlagt att kamremmen vid leveransen av bilen inte var utbytt, trots att detta skulle ha skett enligt uppgift i serviceboken. Därför är bilen felaktig i köprättslig mening, oavsett om säljaren känt till felet eller inte. Kostnaden ska tas av säljaren, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan