Säljaren ansvarar för att uppgifter i serviceboken är korrekta.

Publicerad: 5 Mar 2020
När en uppgift om byte av kamrem visade sig felaktig förlorade säljaren. Bilköparen köpte en bil där mätarställningen vid leveransen visade 18 200 mil. När bilen hade gått 19 516 mil gick kamremmen av. Enligt en uppgift i serviceboken skulle kamremmen ha bytts ut vid 15 937 mil. Uppgiften som gällde att byte av kamremmen hade skett visade sig vara felaktig.

Säljaren ville inte bekosta köparens yrkande, eftersom det inte förelåg någon anledning att ifrågasätta uppgifterna i serviceboken i samband med försäljningen.

Serviceprotokollet är som bekant en värdehandling.

Ett enkelt och bra sätt för att ha kontroll är att använda vår Digitala Servicebok (https://digitalservicebog.dk/support/sfvf/?lang=sv), säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Enligt konsumentköplagen måste bilen stämma överens med beskrivningen enligt avtalet. Enligt samma lag anses bilen felaktig om den avviker från vad som föreskrivits eller om bilen i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.Säljaren svarar för fel som har funnits vid tidpunkten för köpet, även om felet visar sig först senare. Det är nu klarlagt att kamremmen vid leveransen av bilen inte var utbytt, trots att detta skulle ha skett enligt uppgift i serviceboken. Därför är bilen felaktig i köprättslig mening, oavsett om säljaren känt till felet eller inte. Kostnaden ska tas av säljaren, avslutar Bo Ericsson.

Artikelarkiv

5 Aug, 2020, Extern artikel
Koenigsegg på besök hos Jon Olsson
3 Aug, 2020, Extern artikel
Duell: Polestar 2 mot Tesla Model 3
31 Jul, 2020, Extern artikel
Unik Volvo PV659 från 1936
27 Jul, 2020, Extern artikel
Mazda MX-5 Miata testad
20 Jul, 2020, Extern artikel
Köper man Polestar 2 av förnuft eller känsla?
17 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
21 Aug, 2020
SFVF:s Utbildning för kundmottagare och i konsten ”att lyckas med säljet”
Online med dator - via Microsoft Teams (3 tim),
25 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan