Säkerhetsgruppen för fordon (SGF) delaktiga i ny branschstandard för Elfordon

Publicerad: 10 Feb 2020
SGF startades eftersom många berörs när ett elfordon är involverat i en olycka. Det är därför viktigt att även elfordon omfattas av en branschstandard, säger Bo Ericsson, VD på Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Nu bjuder vi in alla som är med i SGF:s arbetsgrupp för ett nytt möte i mitten av februari.

I SGF:s arbetsgrupp ingår deltagare från Polisen, Södertörns Brandförsvarsförbund, Falcks som representerar bärgare, Märkesdemo och Vimmerby Bildemontering, utbildningsföretag, SOS International, RISE och MSB.

Arbetsmiljölagen är väldigt tydlig vilka lagkrav som åligger en arbetsgivare. I korthet tänker jag på 3§ och 4§ som säger:

  • Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (3§).
  • Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud (4§).

Under de senaste åren har jag lärt känna de främsta inom elsäkerhet, fortsätter Bo Ericsson. Dessa personer med gedigna kunskaper inom elsäkerhet kommer från bland annat kärnkraftverk, biltillverkare, busstillverkare, lastbilstillverkare, RISE, Elsäkerhetsverket och kraftstationer. Detta gör att kunskapsnivån är den högsta tänkbara. För branschen skull är jag glad att vi har dessa människor med den högsta kunskapen till vår hjälp.

Tack vare mycket goda relationer har SFVF dessutom detta fått OK av AB Volvo, Volvo Cars och deras jurister att fritt använda Volvos globala standard för bilar, bussar och lastbilar. Det betyder att hela Volvohandeln och fabrikerna redan är med SFVF i denna fråga och då menar jag globalt, säger Bo Ericsson. SFVF har fått hela standarden på engelska och svenska, vilket vi är väldigt glada och tacksamma för. Nu kan vi snabbt säkerställa att ingen behöver skadas eller omkomma på grund av bristande kompetens, säger Bo Ericsson.

Att arbeta fram en branschstandard är ett mödosamt arbete. Tack vare AB Volvo och Volvo Cars kommer Sverige ligga i framkant för att säkerställa att vi har relevant kunskap. Om vi inte fått tillgång till Volvos standard hade vi tvingats söka information om EN 50191, ISO 20653, ISO 7010, INCL Amd, alla IEC 60050-xxxx, och SS-EN 61243, vilket krävs bland annat för att hitta allt som berör elarbete i fordon. Om man inte är sakkunnig är det inte lätt att känna till var man hittar dessa olika standards och tvingande lagstiftningar inom EU, säger Bo Ericsson. Vi kommer denna vecka på ett EU-möte för Eurogarantverkstäder presentera hur långt vi har kommit i arbetet. På mötet kommer det finnas representanter från 23 olika länder inom EU, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

Bilverkstadspodden
Lyssna på  
18 Jan, 2021, Extern artikel
Nya Golf testad
14 Jan, 2021, Extern artikel
Elon Musk är nu rikast i världen
14 Jan, 2021, Extern artikel
Bonus Malus 2021 – Detta gäller
12 Jan, 2021, Extern artikel
Nya Audi RS6 testad
28 Dec, 2020, Extern artikel
Populäraste bilnyheterna 2020 – Topp 10
22 Jan, 2021
Däckskola Del 1: Teoretisk utbildning
Online med dator - via Microsoft Teams (3,5 tim), Utbildningsledare: Michael Bergvall
29 Jan, 2021
Däckskola Del 1: Teoretisk utbildning
Online med dator - via Microsoft Teams (3,5 tim), Utbildningsledare: Michael Bergvall
9 Feb, 2021
CvZ Juridik - Anställ på rätt sätt
KOSTNADSFRITT WEBBINARIUM för medlemmar i Verkstadsföretagarna / SFVF, Online
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser