< Tillbaka

Foto: Bilprovningen

Så vill EU-Kommissionen skärpa utsläppskraven

Publicerad: 10 Nov 2022
Den 10 november presenterade EU-kommissionen de nya utsläppsreglerna (Euro7) för nya bilar som säljs i EU. En av flera nyheter är att de även omfattar elfordon.

EU-kommissionen har nu lagt fram förslaget om ett uppdaterat regelverk för emissioner (utsläpp) från nya bilar som säljs i EU, vilket innebär att dagens regelverk (Euro 6) efter att förslaget slutligen godkänns ersätts av det nya regelverket (Euro 7).

En viktig nyhet med Euro 7 blir att regelverket även ska omfatta eldrivna fordon genom att det föreslås innehålla även gränsvärden för stoftpartikelutsläpp, det vill säga partiklar från framför allt däcken och bromsarna.

Några andra viktiga föreslagna förändringar i Euro 7-regelverket är att kraven på utsläpp av kväveoxider skärps för dieselfordon men förblir oförändrade för bensinfordon.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy