< Tillbaka

Foto: Pierre Kjellin

Så stor andel går vidare till jobb efter fordons- och transportprogrammet

Publicerad: 2 Nov 2023
Studerande på fordons- och transportprogrammet hör till de gymnasieelever som i störst utsträckning går vidare till jobb efter gymnasieexamen, visar siffror från Skolverket.

De yrkesförberedande programmen är av naturliga skäl de gymnasieutbildningar där störst andel av eleverna är etablerade på arbetsmarknaden ett år efter avslutad gymnasieutbildning.

De senast tillgängliga siffrorna från Skolverket över ”etableringsstatus” för dem som slutförde en yrkesutbildning på gymnasiet läsåret 2019-2020 visar att bara 46 procent hade en ”etablerad ställning”, det vill säga har varaktigt jobb, ett år senare.

Men bland de som genomgått fordons- och transportprogrammet är det en betydligt högre andel som ett år efter sin gymnasieexamen har varaktigt jobb – bland de som gick ut läsåret 2017-2018 var det 76 procent (Skolverket har inte färskare siffror ännu).

Nästan lika hög etablering är det bland elever som slutfört gymnasiets VVS- och fastighetsprogram (74% som tog examen läsåret 2017-2018).

Siffrorna över etablering på arbetsmarknaden efter gymnasieexamen visar samtidigt att det är nästan var fjärde elev som slutfört sin fordons- och transportutbildning som inte hade etablerat sig ordentligt på arbetsmarknaden.

Se Skolverkets statistik över före detta gymnasieelevers etablering på arbetsmarknaden HÄR.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@svenskafordonsbranschen.se

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan