< Tillbaka

Så ser Skatteverkets fortsatta plan ut för att bekämpa svarta verkstäder

Publicerad: 14 Dec 2020
Skatteverket har haft ett avstämningsmöte med Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) gällande det rådande läget, där branschen fått en uppdatering kring hur arbetet med att bekämpa svarta verkstäder fortskrider.

De myndighetsgemensamma kontrollerna som pågått i 3 år där Skatteverket genomför kontroller ihop med Arbetsmiljöverket fortgår. Inspektörerna har fått nya direktiv som säger att munskydd och visir ska användas vid besök hos verkstäder. Då detta varit ett myndighetsgemensamt projekt står det nu klart att detta övergår i ett permanent samarbete. I regeringens budget finns det avsatt 30 miljoner kronor till kontroll av svart verksamhet där fordonsbranschen är hårt prioriterad. 4000 kontroller har skett på 3 år och totalt sett har fordonsbranschen haft flest kontroller.

Som verktyg för att kunna genomföra en kontroll har Skatteverket använt sig av personalliggare. Dock vad gäller personalliggare finns det olika röster där många vill avskaffa systemet. De mest negativa till systemet har varit Hotell- och Restaurangbranschen. Trots detta visar sig systemet ha stor effekt inom byggbranschen men även inom hotell och restaurangbranschen där fler personer totalt sett är i arbete. Det svarta arbetet har därför minskats i och med detta och allt fler personer är anställda på papperet och jobbar vitt. Hotell och restaurangbranschen har dock vänt i sin kritik mot systemet då branschen nu inser att svart arbetskraft skapar konkurrensfördelar mot de som har personal som jobbar vitt.

Skatteverkets mål med personalliggare är att systemet måste fungera bra och ge effekt inom de olika branscherna. Skatteverket håller på med en ny utvärdering där branscherna ska få komma till tals för att genomföra positiva förändringar. Inom fordonsbranschen är det därför ett måste att Skatteverket är ute och gör kontrollerna. Det som är negativt för branschen är att kontrollavgifterna även drabbar de som försöker göra rätt för sig. I Norge kommer eventuellt personalliggare tas bort men skillnaden mot Sverige är att norska Skatteverket har andra verktyg att göra personliga besök hos företag, vilken är en begränsad möjlighet i Sverige.

Enligt Skatteverket är den allmänna opinionen hos politiker att det behövs än mer öppen och lättare etablering för en nystartad företagare, vilket innebär ett enklare regelverk. Detta i sin tur ligger i linje med de indikationer som SFVF fått från politiskt håll, att någon lagstiftning av fordonsbranschen i nuläget inte är aktuell.  

Enligt Skatteverket är personalliggare ett väldigt viktigt verktyg vid kontroller för att kunna ingripa mot svart och olaglig verksamhet. Kontroller av statliga stöd är dock det som nu är prioriterat. Vad gäller personalliggare kommer Skatteverket inte lika långt fram i en djupare kontroll, varför verket anser att lagen måste mer anpassas i likhet med kontrollerna för statligt stöd. Personalliggaren behöver möjliggöra en mer djupgående kontroll av ett företag när myndigheten är på plats. Att konfiskera utrustning hos en misstänkt svart verksamhet blir i nuläget därför lagmässigt svårt då det måste finnas ett fastställt skattekrav från myndigheten, vilket det oftast inte gör vid en kontroll av personalliggaren. Ett alternativ skulle vara att skapa en sannolik skattefordran för att säkra tillgång till företagets utrustning. Helt klart är att Skatteverket behöver göra mer för att komma åt svarta verkstäder men vad SFVF fått erfara så ligger inte myndigheten på latsidan.  

Statistik över antal genomförda kontroller inom branschen - Reparation av motorfordon

2018: 398 kontroller

2019: 559 kontroller

2020 (januari-september): 156 kontroller

I antalet kontroller per år ingår verkstäder som SFVF tipsat Skatteverket om. Tipsen som man har fått av SFVF kallar Skatteverket för "guldkorn*" som övervägande leder till sanktionsavgifter för företagen.

 

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

2 Dec, 2022, Extern artikel
Continental förvärvar Backes Transportbandservice AB
1 Dec, 2022, Extern artikel
Stigande priser på drivmedel förändrar körbeteende
1 Dec, 2022, Extern artikel
Trelleborg åläggs att betala böter
30 Nov, 2022, Extern artikel
BKT – sluta fylla däcken med vatten
30 Nov, 2022, Extern artikel
Ny isgreppsmärkning på däcksidan
 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners