< Tillbaka

Foto: OKQ8

Så påverkas Sverige och Europa av importstoppet på rysk diesel

Publicerad: 13 Feb 2023
Söndagen den 5 februari trädde EU:s embargo mot ryska oljeprodukter i kraft, som omfattar raffinerad olja – bensin och diesel – som fraktas till sjöss.

Tillgången på diesel av framför allt vinterkvalitet (s.k vinterdiesel) är begränsad i dagsläget på grund av att produktionen minskat till följd av att efterfrågan på vinterdiesel i EU minskat. Sistnämnda beror på införandet av den så kallade reduktionsplikten i EU, vilken gör att allt större kvantiteter diesel ersätts med förnybar diesel.

Embargot mot ryska oljeprodukter har så här långt inte haft någon effekt på dieselpriset. Det beror på att aktörerna på Europamarknaden bunkrat diesel då de förutsåg oljeembargot mot Ryssland.

På längre sikt är det svårt att säga hur dieselpriset i Sverige och EU påverkas av oljeembargot mot Ryssland. Det menar flera experter som uttalat sig för media. Viktiga styrande faktorer för dieselprisutvecklingen som alla pekar på är hur konjunkturen utvecklas i Europa framöver och var den ryska dieseln kommer att avyttras istället. En svagare konjunktur har en dämpande effekt på efterfrågan på fordonsdrivmedel.

Fotnot: Vinterdiesel är diesel som är anpassad till det kalla vinterklimatet som råder i bl.a Skandinavien. Det är främst i de skandinaviska länderna utom Danmark som vinterdiesel säljs vintertid.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan