< Tillbaka

T v - EU-parlamentet i Strasbourg. T h - Göran Björklund.

Så jobbar SFVF mot EU:s beslutsfattare

Publicerad: 7 Mar 2023
Varför är det så viktigt att bevaka vår branschs intressen i EU och hur gör vi detta på SFVF? Vi bad Göran Björklund, som har lång erfarenhet av lobbyarbete inte minst gentemot EU och som hjälper bland annat SFVF i detta arbete, att förklara.

Göran Björklund – varför är det så viktigt att SFVF jobbar mot EU och bevakar vad som sker i dess beslutsförsamlingar?

– Lobby- och opinionsarbetet får aldrig vila om SFVF:s medlemmar ska få rätt förutsättningar även i framtiden. Helt klart är att de frågor som måste bevakas och som kräver engagemang kommer att växa med kvadraten under den omställning som fordonsbranschen genomgår.

Hur jobbar SFVF gentemot EU:s beslutsnivåer?

– Övergripande sker all kommunikation gentemot EU-kommissionen och Europarlamentet samt aktuella intressentsammansatta arbetsgrupper, task forces, och i frågan om gruppundantaget kommunicerar vi med EU:s konkurrensdirektorat. Viktiga delar i detta arbete är de olika europeiska samarbetsorganisationer som finns. CECRA och AIRC för SFVF:s vidkommande.

Vilka beslutsförsamlingar och EU-politiker är det viktigast och effektivast att jobba med för SFVF?

– Prioritetsmässigt är EU-kommissionen viktigast. Inom den äger kommissionären Thierry Breton ansvaret för den inre marknaden medan kommissionären Margarethe Vestager ansvarar för EU:s digitaliseringsstrategi. Sedan är det den ständiga bearbetningen av svenska Europarlamentariker, deras partigrupper och utskott i parlamentet. De utskott som behandlar frågor som rör fordonseftermarknaden är i första hand IMCO och ITRE men i viss mån även TRAN.

– Nog så viktiga är också de svenska riksdagspolitikerna när en fråga ska stoppas in i systemet. De svenska Europaparlamentarikerna är ju deras förlängda arm eller röst in i EU:s innersta kretsar. Allt är ett stort politiskt och lagstiftande europeiskt ekosystem där även de olika medlemsländernas departement och myndigheter ingår.

Skulle du säga att SERMI är den radikalaste reformen som inträffat i vår bransch? Eller kan du se liknande jämförbara paradigmskiften?

– Den största och viktigaste EU-reformen för fordonseftermarknaden är konkurrensregleringen för motorfordonsunderhållstjänster som ger fristående verkstäder rätten att konkurrera men också möjligheten att via kvalifikationskriterier kunna märkesauktorisera sig samt tryggar konsumentens valfrihet sett till tjänsteleverantör.

– Många glömmer bort att Sverige har varit pådrivande inom flera frågor och större kontexter som är direkt avgörande för konkurrens och tillväxt inom fordonseftermarknaden. SERMI är en del av den reglering som trädde i kraft för 20 år sedan, och nog som viktig för fortsatt konkurrens på lika villkor.

Vad ser du för branschfråga som kommer ta stor plats framöver?

– Makten över bilen! Den pågående dragkampen om den kund- och fordonsgenererade datan kommer att öka i intensitet i och med ökad elektromobilitet och allt fler och allt fler uppkopplade fordon. Lägg sedan till att fordonstillverkarna vill ta och kontrollera en större del av hela fordonsaffären.

Är det något företag i branschen som du tycker det är lite extra intressant att bevaka just nu?

– Ja. Intressant är den rörelsemarginal som Stellantis-gruppen nyligen presenterat. Det är nog inte helt obekant för initierade inom fordonseftermarknaden att Stellantis har högt ställda kommersiella ambitioner kring den fordons- och kundgenererade datan. De ser även sina distributionsmodeller.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan