< Tillbaka

Foto: Meko Group

Så har det gått för Meko hittills i år

Publicerad: 9 Nov 2023
Meko har släppt sin delårsrapport för januari-september i år och koncernens offensiva satsningar har satt avtryck i siffrorna.

Meko Groups delårsrapport för perioden januari-september i år är ett styrkebesked för både aktieägarna och ledningen. Omsättningen har växt stadigt och koncernen har under perioden växt organiskt på alla marknader.

Affären utvecklas bäst på de nordiska marknaderna (Sverige, Norge och Finland) medan man på Meko möter utmaningar framför allt i Polen, Baltikum och Danmark.

Den justerade rörelsemarginalen låg däremot något under nivån för motsvarande kvartal förra året (2022). ”En del kan förklaras av att våra prisjusteringar inte helt kompenserar för högre inköpspriser och ogynnsamma valutakurser. Men vi vill mer, och kommer nu att vidta ytterligare, offensiva åtgärder utöver de vi redan genomfört i bland annat Norge och Danmark”, skriver Mekos ledning i ett pressmeddelande.

Siffror ur Mekos delårsrapport för januari-september 2023:

Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 12 389 (10 172) MSEK. Den organiska tillväxten var 8 procent.
Nettoomsättningen påverkades positivt av valutakurseffekter med 4 procent.

EBIT ökade till 804 (610) MSEK och EBIT-marginalen till 6,3 (5,9) procent. EBIT har påverkats positivt av jämförelsestörande poster i perioden om 92 (-48) MSEK.

Justerad EBIT uppgick till 788 (746) MSEK och justerad EBIT-marginal till 6,2 (7,2) procent.

Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, ökade till 7,57 (6,07 ) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 113 (722) MSEK.

MEKO presenterade justerade finansiella mål och prioriteringar i samband med kapitalmarknadsdag den 21 mars 2023.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan