< Tillbaka

Anna Olofsson som jobbar som verkstadscoach på Bilbolaget i Kiruna - här i en artikel där hon berättar om sitt yrkesval.

Så få kvinnor är det i fordonsverkstadsbranschen

Publicerad: 8 Mar 2023
Fortfarande är långt färre än var tionde medarbetare i fordonsverkstadssektorn kvinna. Lite bättre ser det ut om man räknar in även bilförsäljningen.

Cirka tre procent av alla anställda på fordonsverkstäder i Sverige är kvinnor. Det visar statistik för året 2021 från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Hos Meko-ägda Promeister, som bland annat bedriver branschutbildningar, jobbar man kontinuerligt med att rekrytera kvinnor, bland annat till de gymnasieutbildningar man bedriver.

– Verkstäderna har ett stort behov av kvalificerad personal inom de närmaste åren. Att attrahera nya fordonstekniker, och inte minst tjejer är en knäckfråga för hela branschen, säger Johan Christersson som är kedjechef för Meca.

Andelen kvinnor är betydligt högre om man även räknar in bilhandeln. I den svenska bilbranschen som helhet var andelen kvinnor 2021 cirka nio procent, enligt statistik från Motorbranschens Riksförbund.

Se SCB:s statistik för 2021 över könsfördelningen i olika branscher i Sverige HÄR

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy