< Tillbaka

Så blev tredje kvartalet för Meko

Publicerad: 3 Nov 2022
Meko ökade tillväxten under tredje kvartalet i år (juli-september), men rörelseresultatet hängde inte med. Resultatet visar ändå på den underliggande styrkan i koncernens strategi, menar vd Pehr Oscarson.

På den översta raden i Meko-koncernens delårsrapport för januari-september i år nämns att nettoomsättningen ökade med hela 23 procent (från nästan 2,97 miljarder till 3,66 miljarder kronor) jämfört med motsvarande kvartal förra året.

En starkt bidragande orsak till omsättningsökningen var koncernens förvärv av finska Koivunen som slutfördes i juli. Justera för förvärvet av Koivunen så ökade ändå Mekos nettoomsättning med 8 procent. Den organiska tillväxten under kvartalet var 4 procent.

På minussidan syns dock ett rörelseresultat som sjönk med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021.(från 255 miljoner till 235 miljoner kronor). Även rörelsemarginalen dalade från 8,5 procent till 6,3 procent under samma period.

Förvärvet av Koivunen ger Meko-koncernen en betydligt starkare position inför framtiden, betonar Pehr Oscarson i rapporten. Han menar att resultatet i sin helhet visar på en stark och positiv utveckling för Meko:

”Turbulenta tider till trots, med stigande inflation och höjda räntor ökar vi tillväxten och tar viktiga steg för att stärka vår affär. Kassaflödet stärks, lönsamheten hålls på en god nivå och vi arbetar målmedvetet med att utvinna synergier och sänka kostnader på ett optimalt sätt”, säger Oscarson i en kommentar i rapporten.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan