< Tillbaka

Sveriges Bildelsgrossisters Förenings Johnny Bräster och Sveriges Fordonsverkstäders Förenings Bo Ericsson är glada över EU-kommissionens förslag.

Så är läget för EU:s konkurrenslagstiftning för verkstäder

Publicerad: 18 Apr 2023
EU-kommissionen vill säkerställa fortsatt konkurrens på lika villkor inom fordonseftermarknaden.

EU-Kommissionen vill säkerställa att det råder fri konkurrens inom fodonseftermarknaden, i likhet med den gällande lagstiftningen. Detta ska åstadkommas genom en förlängd men till ny teknik anpassad konkurrensreglering - ett så kallat vertikalt gruppundantag, från och med 1 juni i år.

I den reviderade konkurrensregleringens förtydligande riktlinjer skärps kraven på fordonstillverkarna sett till verkstäders tillgång till bilens digitala innehåll.

Senast 31 maj ska Europaparlamentet ha tagit ställning till förslaget som är en femårig förlängning av EU:s nuvarande förordning 461/2010.

– EU-kommissionens besked visar att de har tagit ytterligare hänsyn till bilverkstädernas rättigheter och vill slå vakt om bilägarnas valfrihet. Nu återstår dock att höra vad det beslutande Europarlamentet har att säga i frågan innan beslut, men vi utgår från att de inte fallit offer för det monopolsträvande europeiska fordonsindustriella lobbytryck utan står på verkstädernas och bilägarnas sida”, säger Bo Ericsson, tillförordnad vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Johnny Bräster, ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, i ett gemensamt uttalande efter EU-kommissionens besked.

Den av EU-kommissionen framlagda konkurrensregleringen innehåller tre väsentliga förändringar som alla är en konsekvens av ny teknik som elektromobilitet och uppkopplade fordon. De tre går även i konkurrensens tecken:

1. Förtydligande att även den fordonsgenererade datan kan vara en viktig input för tillhandhållande av reparations- och underhållstjänster. Ett ytterligare förtydligande är att såväl märkesauktoriserade som fristående verkstäder ska ha tillgång fordonsdatan på lika villkor. De befintliga principerna för tillhandahållande av teknisk information, verktyg och utbildning som krävs för reparations- och underhållstjänster har utvidgats till att uttryckligen omfatta den fordonsgenererade datan.

2. Ange att fordonstillverkaren måste tillämpa proportionalitetsprincipen när den överväger om den ska undanhålla indata, såsom fordonsgenererade data, på grundval av potentiella cybersäkerhetsproblem.

3. Varna för att artikel 102 i EUF-fördraget om sanktioner kan vara tillämplig när en leverantör ensidigt undanhåller oberoende operatörer en viktig indata, såsom den fordonsgenererade datan.

Som representanter för verkstäder och leverantörer till fordonseftermarknaden är Ericssons och Brästers branschorganisationer glada över EU-kommissionens skärpningar för rättvis tillgång till fordonsdatan. Men frågan är om de är skarpa nog för att säkerställa fortsatt konkurrens på lika villkor.

– Våra farhågor är dock att fordonstillverkarna har ett försprång vad gäller fordonsgenrerad data då systemet redan idag finns implementerat i bilarna”, säger Bo Ericsson och Johnny Bräster och fortsätter:

– Sedan kan det vara svårt för en oberoende aktör att påvisa en konkurrensbegränsning som man inte känner till att man drabbas av. Utmaningarna, knäckfrågan, kan i vissa fall bli hur vi kan ta redan på hur fordonsgenrerad data påverkar möjligheten till att utföra reparation och underhåll.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan