< Tillbaka

Riskfyllda laddningar av elbilar i fjällen

Publicerad: 29 Dec 2021
När allt fler väljer att ta elbilen till fjällen räcker inte laddstolparna till. När SFVF var på plats i Hundfjället nyligen syntes tydliga bevis på att turister laddar bilar från 220 volts uttag och kan därmed sätta andra i risk.

SFVF:s styrelseordförande Bo Ericsson tog bilden vid ett boende nära hans eget under julhelgen. En sladd slingrar ut genom fönstret från ett 220 volts uttag inne i huset. 

– Det finns risk att något går fel och att bilen sätter hela huset i brand eftersom säkringen inte kommer att utlösa. Jag kontaktade Skistar direkt och uppmanade de att agera, säger Bo Ericsson.

Det finns boenden i fjällen med laddmöjlighet, men de är inte tillräckligt många. Det här boendet, varifrån bilden är tagen, är ett boende som Skistar förmedlar. I deras bokningsvillkor finns regler kring laddning: 

”Gästen får endast ladda elfordon på anvisad laddplats. Överträdelser beivras med hänsyn till risken för brand.”

Hur ser situationen med laddmöjligheter ut vid era anläggningar, Petra Hallebrant, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Skistar? 

– I år hade vi som mål att installera 150 nya laddstolpar på våra destinationer, både i anslutning till de boenden vi själva äger och på de allmänna parkeringsplatserna, men vi hoppas att även fler stugägare, som vi förmedlar boende åt, kommer att installera fler. När man bokar hos oss kan du välja laddstolpar som ett sökkriterium på Skistars hemsida, säger Petra Hallebrant.

Enligt Hallebrant har efterfrågan på laddstolpar ökat under en längre tid och i fjällen har man försökt möta efterfrågan.

– Vi har redan påbörjat arbetet med att installera flera laddningsmöjligheter inför nästa säsong. Det är ett samarbete mellan oss, olika leverantörer och kommunen, säger Petra Hallebrant.

Det är inte förbjudet enligt lagen att ladda elbilar från vägguttag även om det inte är något som SFVF rekommenderar. I enlighet med Skistars egna bokningsregler ska laddning endast ske på anvisad laddplats. Om inte så sker ges först en varning.

Hur övervakas att reglerna om laddning följs?

– Från och med i år har vi en ny rutin där vår personal ska informera vårt bevakningsföretag om så kallade ”ful-laddningar” från ej godkända uttag. Bevakningsfirman ska då direkt åka ut till platsen och informera om farorna till gästen samt vad som gäller i våra bestämmelser i bokningsavtalet, säger Petra Hallebrant. 

Skistar uppmuntrar feedback från gästerna när något inte fungerar. De rekommenderar också sina gäster att planera resan ordentligt, även för oförutsedda saker som kan se längst vägen.

SFVF är djupt engagerade i flera olika arbeten som gäller säkerheten kring elbilar. 

Bo Ericsson - varför är det så farligt att ladda elbilen med sladd inifrån stugan?

– Ett vanligt eluttag (oftast 10 ampere) är inte konstruerat för långladdning av elbilar, motståndet blir för högt. Det leder till att kontakterna kan brännas, något som kan leda till en brand. Dessutom blir det ett stort motstånd i kabeln vilket leder till att säkringen inte utlöser om det blir ett fel. Istället kan kabeln börja brinna. 
Vad ska elbilsägare tänka på när de åker till fjällen - vilka krav ska de ställa på uthyrarna av hus/lägenheter/hotell för att de ska kunna ta med sig sina elbilar?
– Elbilar ska endast laddas med kabeln som medföljer bilen och vid en laddstation som är avsedd för laddning av elbilar. Bilägaren bör också läsa i instruktionsboken vad som gäller just för deras bilmärke och modell eftersom det kan finnas avvikelser, säger Bo Ericsson. 

Ericsson menar att elbilsägare borde ställa krav på att det finns laddningsstationer vid boendet alternativt att uthyrarna upplyser hyrestagarna att man inte kan tillhandahålla laddning, så att bilägaren kan planera laddning någon annanstans.
Text: MARIA ERIKSSON

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan