< Tillbaka

Conny Svensson, Skatteverket

Regeringsuppdrag mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet börjar ge resultat

Publicerad: 20 Jan 2020
Åtta myndigheter har under 2018 - 2020 tagit fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet bl a på verkstäder, rekondföretag och i däckhandeln. Nu ska metoderna vara väl integrerade i myndigheternas verksamhet och arbetet har övergått till att med kraft genomföra besök, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Under perioden januari till november 2019 har de samverkande myndigheterna genomfört 1 725 kontroller.

559 kontroller har Skatteverket genomfört i fordonsbranschen.

Här följer de 10 vanligaste föreskrifterna där man fann brister:

2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
2009:2 Arbetsplatsens utformning
2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
1999:7 Första hjälpen och krisstöd
2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
1988:4 Blybatterier
2017:3 Användning och kontroll av tryckssatta anordningar (ändrad genom 2019:1)
2006:4 Användning av arbetsutrustning
2012:2 Belastningsergonomi
1981:14 Skydd mot skada genom fall

Flera myndigheter genomförde gemensamma kontroller av samma företag. Av dessa företag fick 50 skrivelser med krav, 40 förbud att bedriva näringsverksamhet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker och 70 fick sanktionsavgifter. Polisen grep/omhändertog 27 människor för brott mot utlänningslagen, en stulen bil och ett falskt dokument beslagtogs. Dessutom har man sammanlagt inlett 29 förundersökningar.

Gränspolisens fokus var människohandel. Kronofogdens var beslag. Arbetsförmedlingen var utredning gällande bidragstagare.

Vid kontrollerna påträffades flera arbetsplatser med sängplatser i arbetslokalerna. Detta kanaliserades till berörd myndighet/kommun.

Som branschrepresentant är jag glad för att myndigheter verkar för en sund konkurrens i fordonsbranschen, säger Bo Ericsson.

Självklart får de samverkande myndigheterna som grupp avsevärt bättre förutsättningar att arbeta med de tips som vi i branschen skickar in. – Återigen uppmanar jag alla, som vet att det pågår osund konkurrens, att tipsa Skatteverket, Gränspolisen, Arbetsmiljöverket eller oss på SFVF. Det är hjälp till självhjälp, säger Bo Ericsson.

Från Regeringshåll säger man att fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Arbetstagare riskerar ofta osäkra arbetsvillkor, lägre löner, allvarliga kränkningar av arbetstagares rättigheter och minskat skydd enligt arbetsrätts- och socialskyddslagstiftningen. Problematiken ger också negativa konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Samhället och statsfinanserna riskerar allvarliga budgetkonsekvenser, genom minskade intäkter via skatter och sociala avgifter. Sammantaget inverkar fusk, regelöverträdeler och brottslighet i arbetlivet negativt på sysselsättning och produktivitet samt snedvrider konkurrensen.

Samtidigt som myndigheterna nu samverkar genom gemensamma kontroller har SFVF startat kvalité och miljöledningssystem som Eurogarant, Certifierad Verkstad och Godkänd Bilverkstad (GBV tillsammans med MRF). De företag som följer svensk lagstiftning gynnas nu när myndigheterna samverkar som aldrig förr och det gläder mig, säger Bo Ericsson. Vi har informerat Skatteverket och Arbetsmiljöverket att vi i den seriösa branschen kommer att göra egna tekniska kontroller och revisioner. Med det hoppas jag att kostnaden för sanktionsavgifter inte kommer att drabba våra medlemmar, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan