< Tillbaka

RÄTT ATT LADDA ÄR EN LADDAD FRÅGA

Publicerad: 23 Nov 2021
Nio av tio elbilar laddas vid privata laddstolpar. I en utredning som Energiverket lite försenat publicerat borde det vara enklare att ladda hemma oavsett boendeform. Myndigheten konstatera att det finns många hinder och att ett problem är att det saknas statistik över icke-publika laddare.

Det är Energimyndigheten som haft i uppdrag av regeringen att redovisa vilka utmaningar som finns vid laddning av elbilar. Reglerna ser olika ut beroende på var och hur man bor. Inom EU har man börjat prata om ”right to plug”. 

Prognosen för antalet laddbara bilar i Sverige är en miljon fordon år 2030. Men laddproblem kan sätta käppar i hjulet - är det problem att ladda kommer färre köpa elbilar. 

I en bostadsrättsförening eller på parkeringsplatser ägda av en samfällighet sätts relationerna verkligen på prov. Det rapporteras om smygladdning med hjälp av skarvsladdar från bostaden och inte sällan sätts arga lappar upp i hissen. I en bostadsrättsförening eller samfällighet krävs ett demokratiskt beslut. En laddstation kräver i många fall en lantmäteriförrättning och den kostnaden föreslås nu bli lägre än den är i dag.

De som bor i villa och radhus har det lite enklare eftersom de kan investera i egna laddare. 

Boende i hyreslägenhet måste ha tillstånd för att få sätta upp en laddstolpe.

Regeringsuppdraget har fått titeln ”Ladda hemma- oavsett boendeform”. I rapporten medverkar även Boverket och Lantmäteriet. 

Syftet med utredningen var att kartlägga de hinder som fanns. Delar av utredningen publicerades tidigare i år, men den del som Boverket ansvarade för blev något försenad. Fordonsproffs har läst den senaste delen av utredningen som nu är offentlig.

Myndigheterna anser att man måste försöka minska de kostnader som finns kring ansökandet av laddmöjligheter vid samfälligheter.

Man anser att det finns förutsättningar för kommuner att ta betalt för el vid laddstolpar på kommunal mark.

När det gäller ”right to plug” har myndigheterna gjort en genomgång om vad som gäller i olika länder och föreslår att man samordnar information kring laddinfrastruktur, att man tar fram bättre underlag, förenklar förmånsbeskattning av el, ser över stöd till laddinfrastruktur samt säkerställer tillgänglighet vid laddningspunkter.

Text: MARIA ERIKSSON

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan