< Tillbaka

Deltagarna på programrådet vid Hushagsgymnasiet i Borlänge. Stående i bild - Patrik Eriksson, utbildare på Borlänge kommuns fordonsutbildning. Foto: Pierre Kjellin

Programråd: Därför har fordonsprogrammen svårt locka elever

Publicerad: 31 Maj 2023
Vad beror det låga söktrycket till gymnasieskolornas fordonsprogram på? Vi tog del av branschens problembeskrivning på ett programrådsmöte i Borlänge, där man i höst börjar skicka sina fordonselever till grannkommunen.

De som i höst börjar första läsåret på fordonsprogrammets inriktning personbil i Borlänge kommun kommer få sin undervisning på fordonsprogrammet vid Lugnetgymnasiet i Falun två mil bort då Hushagsgymnasiet i Borlänge i vår beslutade att i höst påbörja avvecklingen av personbilsinriktningen vid sitt eget fordons- och transportbilsprogram.

Hushagsgymnasiet dras i likhet med många andra gymnasieskolor runt om i landet med problemet med för få sökande till fordonsutbildningen samtidigt som man stått inför stora investeringar i utrustning för att kunna bibehålla kvaliteten på sin fordonsutbildning.

Lösningen blev att ingå ett samarbete med Lugnetgymnasiet i Falun som kommer ta emot alla gymnasieelever i Borlänge kommun som framöver väljer fordonsprogrammets personbilsinriktning.

Vinsten med att avveckla fordonsprogrammets personbilsinriktning blir att Hushagsgymnasiet istället får mer resurser att satsa på fordonsprogrammets inriktning tunga fordon, förklarar Disa Bartholdsson, rektor för Hushagsgymnasiet och Erikslundsgymnasiet i Borlänge:

– Det här tycker jag inte vi ska beskriva som en nedläggning utan en strategisk satsning inför framtiden, förtydligade Disa Bartholdsson på programrådsmötet på Hushagsgymnasiet den 29 maj där även representanter från bland andra Borlänge kommun, Lugnetgymnasiet i Falun och branschens företag i kommunen närvarade.

Orsaker bakom sviktande intresse för fordonsutbildningen
För få APL-platser: 
Sviktande elevunderlag och bristande resurser till investeringar i verkstadsutrustning är inte de enda problemen för de gymnasieskolor som driver fordonsutbildningar. Att få fram tillräckligt med praktikplatser (APL-platser) är en ständig utmaning. Den problembeskrivningen skrev samtliga på programrådsmötet under på.

Det är för få företag som tar emot gymnasiepraktikanter, var man eniga om på programrådsmötet. Fler verkstäder behöver erbjuda praktikplatser och helst också ta emot fler än idag.

Branschen syns och hörs för lite: En bidragande orsak till det bristande intresset för fordonsgymnasiet och fordonsbranschen i allmänhet bland ungdomar är att branschen engagerar sig för lite i att informera om och marknadsföra sina yrken. Det var alla deltagarna på programrådsmötet i Borlänge överens om.

Branschen måste nå ut till föräldrarna:
– Det gäller också att nå ut till föräldrarna. Många har en förlegad bild av fordonsteknikeryrket som smutsigt och slitigt, när det idag i själva verket är ett avancerat teknikjobb och där branschen erbjuder bra möjligheter att göra karriär, sade en av mötesdeltagarna – Peter Holver, servicemarknadschef på Rolf Ericsson Bil.

Föräldrar som direkt avråder sina barn från att gå fordonsutbildningen är en inte helt ovanlig företeelse, vittnade flera om på programrådsmötet.

LÄS ÄVEN: Rolf Ericsson Bil ordnar event för Epa-ungdomar i år igen

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

 

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan